КАЛЕНДАР НА ДЕТСКИ ТУРНИРИ 2019 ГОДИНА

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

51 недела

22-24

ДекемвриПроект Детски ТенисЦрвен тенис и Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

2 Тврда подлога/ИТФ

Црвени и портокалови

20/12/2018неограничено

5 недела

02-04

Февруари

Зелен Тенис

П, 11 години
момчиња и девојчиња

ТК Академија Аеродром-Скопје

076 467 979

2 Тврда подлога/ИТФ

Зелени Топки

30/01/2019главен турнир 32

9 недела

02-04

МартПроект Детски ТенисЦрвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Академија Аеродром-Скопје

076 467 979

2 Тврда подлога/ИТФ

Црвени и портокалови

28/02/2019

неограничено

11 недела

9-11

МартЗелен ТенисП, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја

2 терени/ИТФ Зел.Топ.

06/03/2019главен турнир 32

13 недела

30 Март

31 Март

Проект Детски ТенисЦрвен, Потокалов Тенис

ТК МТП-Скопје

078 298 766

Тврда подлога 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

28.03.2019

главен турнир 32

15 Недела

13 Април

15 Април

Зелен тенисП, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Зелени Топки

10.04.2019

главен турнир 32

13 Април

15 Април

Проект Детски ТенисЦрвен, Потокалов тенис

ТК Тумба-Куманово

070 381 496

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

11.04.2019

Неограничено

18 недела

04 Мај

06 Мај

Отворено Првенство на МакедонијаП, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Прилеп-Прилеп

075 208 538

Земја 3 Терени

ИТФ Зелени Топки

01.05.2019

главен турнир 32

19 недела

11 Мај

12 Мај

Проект Детски ТенисЦрвен, Потокалов тенис

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

19.05.2019

неограничено

20 недела

18 Мај

20 Мај

Отворено Првенство на МакедонијаП, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 3 Терени

ИТФ Зелени Топки

15.05.2019

главен турнир 32

23 недела

07 Јуни

09 Јуни

Детски Тенис

Меморијал Александар Славковски

Црвен, Потокалов, Зелен Тенис

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени

ИТФ Црвени, Портокалови и Зелени топки

04.06.2019 Зелен Тенис

05.06.2019 Црвен и Пор.

неограничено

главен турнир 32

24 недела

15 Јуни

16 Јуни

Проект Детски ТенисЦрвен, Потокалов тенис

ТК Фан Тенис-Скопје

075 408 580

Тврда 2 Терени

ИТФ Црвени и Порт.Топки

13.06.2019

неограничено

25 недела

22 Јуни

24 Јуни

Отворено Првенство на МакедонијаП, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

19.06.2019

главен турнир 32

34 недела

24 Август

25 Август

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Тврда 4 терени

ИТФ Црвени и Зелени Топки

22.08.2019

неограничено

24 Август

26 Август

Зелен Тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид

070 336 355

Земја 2 терени

ИТФ Зелени Топки

21.08.2019

главен турнир 32

36 недела

07 Септември

09 Септември

Детски Тенис-Фестивал на Тенисот

Црвен, Потокалов, Зелен Тенис

ТК Битола-Битола

078 228 665

Земја, 2 терени + 3 тврда

ИТФ Црв.Пор.И Зел. Топки

04.09.2019

главен турнир 32

38 недела

21 Септември

23 Септември

Зелен Тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

18.09.2019

главен турнир 32

39 недела

28 Септември

29 Септември

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис

ТК Куманово 2010

078 412 369

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

26.09.2019

неограничено

41 недела

11 Октомври

13 Октомври

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Љуботен-Тетово

070 308 090

Земја, 3 терени

ИТФ Зелени Топки

08.10.2019

главен турнир 32

42 недела

19 Октомври

21 Октомври

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис

ТК ИТЦ Македонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

16.10.2019

неограниченоКАЛЕНДАР НА ДЕТСКИ ТУРНИРИ 2018
 ГОДИНА

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

 

51 недела

 

23-25

Декември

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенисмомчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Тврда 2 терени/ИТФ Црвени и Портокалови

22/12/2017

 

неограничено

 

5 недела

 

03-05

Февруари

Зелен турнир

 

П, 11 години Јуниори и Јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Црвена Земја 2 терени/Итф  Зел. Топ.

31/01/2018

 

главен турнир 32

 

9 недела

 

03-05

Март

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Академија по Тенис Крстевски Скопје 070 700 770

Тврда 2 терени/ИТФ Црвени и Портокалови

01/03/2018

неограничено

 

11 недела

 

10-12

Март

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

Тврда 2 терени/ ИТФ Зелени Топки     

07/03/2018

 

главен турнир 32

 

   13 недела

 

31 Март  

01 Април

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов Тенис
момчиња и девојчиња

ТК Фан Тенис

075 408 580

Тврда 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

29.03.2018

главен турнир 32

 

  15 Недела

 

14   -    16  Април

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 11 години јуниори и јуниорки

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени    

ИТФ Зелени Топки    

11.04.2018

 

главен турнир 32

 

  16 недела

 

21 -22
 Април

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Тумба-Куманово

070 381 496

Тврда подлога 2 терени    

ИТФ Црвени и Порт. Топки    

18.04.2018

неограничено

 

   18 недела                                                                                                                                                                                                  

 

05 -07
Мај

 

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Благој Едровски

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Акватен-Кочани

070 370 404

Земја, 4 терени    

ИТФ Зелени Топки    

02.05.2018

главен турнир 32

 

   19 недела

 

12 -13
Мај

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени    

ИТФ Црвени и Порт. Топки    

10.05.2018

неограничено

 

  20 недела

 

19 -20
Мај

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 3 Терени

ИТФ Зелени Топки

16.05.2018

главен турнир 32

 

  23 недела

 

      08 -  10
    Јуни

   Детски Тенис

Меморијал Александар Славковски
Зелен тенис

 

Црвен и портокалов тенис

 

Црвен, Потокалов момчиња идевојчиња
 
Зелен Тенис
момчиња идевојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430405   02 5511896

Земја, 4 терени

ИТФ Црвени, Портокалови и Зелени топки

31.05.2018

30.05.2018

неограничено

главен турнир 32

 

  25 недела

 

23 - 24
 Јуни

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

20.06.2018

главен турнир 32

 

34 недела

 

25 -26
Август

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје  076 467 979

Тврда 4 терени

ИТФ Црвени и Зелени Топки

23.08.2018

неограничено

 

25 -26
Август

Зелен тенис 

П, 11 години јуниори и јуниорки

 

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 2 терени

ИТФ Зелени Топки

22.08.2018

главен турнир 32

 

36 недела

 

08 -10 Септември

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          ИТФ зелени топки

06.09.2018

главен турнир 32

 

38 недела

 

22 -24 Септември

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид 070 336 355

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

19.09.2018

главен турнир 32

 

39 недела

 

29 - 30 Септември

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња идевојчиња

ТК Куманово 2010

078 412 369

Тврда подлога  2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

27.09.2018

неограничено

 

40 недела

 

06 -08 Октомври

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња и момчиња предколо

ТК ИТЦМакедонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

ИТФ Зелени Топки

03.10.2018

главен турнир 32

 

42 недела

 

20 -22 Октомври

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис девојчиња и момчиња

ТК ИТЦМакедонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

17.10.2018

неограничено

 

43 недела

 

27-29 Октомври

 

Зелен тенис

 

П, 11 годинимомчиња и девојчиња

ТК Љуботен-Тетово

070 308 090

Земја, 4 терени         

ИТФ Зелени Топки

24.10.2018

главен турнир 32


Календар 2017

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

51 недела

24-25

Декември

Проект Детски Тенис

Црвен, Портокалов тенис- момчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

2 терени/Баболат Црвени и Портокалови

23/12/2016

неограничено

6 недела

11-13

Февруари

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

2 терени/Баболат Зел. Топки Тврда подлога

08/02/2017

главен турнир 32

9 недела

04-05

Март

Проект Детски Тенис

Црвен тенис, Портокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

2 терени/Баболат Црвени и Портокалови

02/03/2017

неограничено

11 недела

11-13

Март

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

2 терени/Баболат Зелени Топки

08/03/2016

главен турнир 32

 

13 недела

01-03

Април

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов Тенис момчиња и девојчиња

ТК Фан-Тенис Скопје 075 408 580

Тврда,2 терени/Баболат

30.03.2017

главен турнир 32

14 недела

08 Април

10 Април

ЗЕЛЕН ТЕНИС 

П, 11 години јуниори и јуниорки
распоред за играње:

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда ,2 терени/Баболат

05.04.2017

главен турнир 32

16 недела

22 Април

23 Април

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Леонтиќ-Спорт-Скопје 078 377 910

Земја, 2 -3 терени/Баболат

20.04.2017

неограничено

18 недела

06 Мај

08 Мај

ЗЕЛЕН ТЕНИС

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 4 терени/Баболат

03.05.2017

главен турнир 32

19 недела

13 Мај

15 Мај

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда ,2 терени/Баболат

11.05.2017

неограничено

22 недела

03 Јуни

05 Јуни

Фестивал Детски Тенис 5-ти Меморијал Александар Славковски
-
црвен и портокалов тенис и зелен тенис

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња 
Зелен Тенис
момчиња и девојчиња 

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени/Баболат

01.06.2017

31.05.2017

неограничено

главен турнир 32

25 недела

24-25

Јуни

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/Баболат

22.06.2017

неограничено

26 недела

30 Јуни

02 Јули

ЗЕЛЕН ТЕНИС

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениска Академија 076 467 979

Тврда ,3 терени/Баболат

27.06.2017

главен турнир 32

32 недела

12 Август

13 Август

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид 070 336 355

Земја, 2 терени/Баболат

10.08.2017

неограничено

34 недела

26 Август

27 Август

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

Тениска Академија 076 467 979

Тврда ,3 терени/Баболат

24.08.2017

неограничено

26 Август

27 Август

ЗЕЛЕН ТЕНИС

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид 070 336 355

Земја, 2 терени/Баболат

23.08.2017

главен турнир 32

37 недела

16 Септември
18 Септември

Проект детски тенис
Фестивал Битола Опен    

Црвен, Портаколв тенис момчиња и девојчиња, зелен тенис момчиња и девојчиња

ТК Битола-Битола 078228665

Земја 2 терени + 3 тврда подлога / ИТФ

13.09.2017

неограничено детски тенис
зелен тенис- главен турнир 32

38 недела

23 Септември

25 Септември

ЗЕЛЕН ТЕНИС

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/ИТФ

20.09.2017

главен турнир 32

39 недела

30 Септември

02 Октомври

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

Академија по Тенис Крстевски-Скопје 070 700 770

Тврда ,2-3 терени/ ИТФ

27.09.2017

неограничено

40 недела

07 Октомври

09 Октомври

ЗЕЛЕН ТЕНИС

П, 11 години момчиња и девојчиња

ИТЦМ-Скопје 070 338 289

Вештачка трева, 2 терени/ИТФ

04.10.2017

главен турнир 32

42 недела

21 Октомври

23 Октомври

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ИТЦМ-Скопје 070 338 289

Вештачка трева, 2 терени/ИТФ

18.10.2017

неограничено

21 Октомври

23 Октомври

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Евросет-Скопје, 02 3095 385

Земја, 3 терени / ИТФ

18.10.2017

главен турнир 32

 


 
Календар за настани ЧУНГА ЛУНГА ДЕТСКИ ТЕНИС 2014

Дата

Турнир

Категорија

Клуб организатор

Терени / Топки

Рок на пријава/
Рок на одјава

Формат

51 недела

21-23

Декември

Проект Детски Тенис

 

Црвен, портокалов тенис момчиња и девојчиња

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

2 терени/ИТФ

17/12/2013

18/12/2013

неограничено

52 недела

02-04
Јануари

2014 Talent Identification Training Camp

портокалов тенис
номинација од МТФ

Тениски клуб Југ-Скопје

Дополнително ке биде објавено

4 терени/ИТФ

ТЕ/ИТФ и МТФ

ТЕ/ИТФ и МТФ

4 недела

25-27

Јануари

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња
разигрување момчиња и девојчиња

Тениски клуб MTP-Скопје 078398767

2 терени/ИТФ

22.01.2014

23.01.2014

главен турнир 32

5 недела

01-02

Февруари

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис

Тениски клуб MTP-Скопје 078398767

2 терени/ИТФ

17/12/2013

18/12/2013

неограничено

8 недела

22-24

Февруари

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци

2 терени/ИТФ

19,02,2014

20,02,2014

главен турнир 32

14 недела

05-07

Април

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци 075 606655

4 терениТФ

02,04,2014

03,04,2014

главен турнир 32

разигрување

15 недела

12-14

Април

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен тенис, Потокалов  тенис
девојчиња

Тениски клуб МТП-Скопје 078398767

3 терениТФ

09,04,2014

10,04,2014

неограничено

17  недела

26-28

Април

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња
распоред за26,04,2014

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 терени/МТФ

23,04,2014

24,04,2014

главен турнир 32

разигрување

19 недела

10-12,

Мај

Проект Детски Тенис

РЕГИОНАЛНО

Црвен, Потокалов тенис

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

Тениски клуб Куманово -Куманово 078/412369

4 терени тврда подлога/МТФ

3 терени земја / МТФ

2 терени тврда подлога / МТФ

07,05,2014

08,05,2014

главен турнир 32

разигрување

21 недела

24-26

Мај

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 терени/ тврда подлога

Н.О.

21,05,2014

22,05,2014

МТФ

22 недела

31 мај

02 Јуни

Проект Детски Тенис

Меморијал Александар Славковски

Црвен, Потокалов и зелен тенис

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

 6 терени/ИТФ

28,05,2014

29,05,2014

Неограничено

26 недела

27-29

Јуни

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ИТФ

24,06,2014

25,06,2014

главен турнир 32

разигрување

29 недела

18-20

Јули

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Прилеп-Прилеп

078/343530

4 терени/ИТФ

15,07,2014

16,07,2014

главен турнир 32

разигрување

35 недела

29 -31

Август

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Винер Про Прилеп 071214460

3 терени/ИТФ

26,08,2014

27,08,2014

главен турнир 32

разигрување

37 недела

13-15

Септември

Проект Детски Тенис

ФЕСТИВАЛ

Црвен, Потокалов и зелен тенис

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

 3 терени/ИТФ

03,09,2014

04,09,2014

неограничено

39 недела

27-29

Септември

Проект Детски Тенис

РЕГИОНАЛЕН

Црвен, Потокалов тенис

Тениски клуб Југ-Скопје

Тениски клуб Винерпро_Прилеп

Н.О.

 2 терени/ИТФ

24,09,2014

25,09,2014

неограничено

42 недела

18-20 Октомври

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Љуботен-Тетово 078/428204

4 терени/ИТФ

15,10,2014

16,10,2014

главен турнир 32

разигрување

43 недела

25-27 Октомври

Проект Детски Тенис

НАЦИОНАЛЕН

Црвен, Потокалов  тенис

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

 4 терени/ИТФ

22,10,2014

23,10,2014

Неограничено

 

Календар за настани ЧУНГА ЛУНГА ДЕТСКИ ТЕНИС 2013

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ51 недела22-23
Декември

Проект Детски Тенис

Црвен тенис и портокалов тенис

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

2 терени/МТФ

19/12/2012
20/12/2012

неограничено7 недела16-18
Февруари

Зимски Зелен Турнир

П, 11 години момчиња 1 и 2  и девојчиња и 2

Тениски клуб Југ-Скопје 02 5511896

2 терени/ИТФ

13,02,2013 14,02,2013

главен турнир 3210 недела09-11
Март

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис  момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

2 терени/ИТФ

27,02,2013 28,02,2013

неограничено15 НЕДЕЛА

13-15

Април

Црвен и портокалов турнир

Источен, Западен и скопски регион

деца од 5 до 10 години
Битола, црвен и портокалов тенис
Скопје, црвен и портокалов тенис

Тениски клуб Астибо-Штип 071217686

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

Тениски Клуб МТП-Скопје- 02/3064421

2 Земја/ИТФ

10,04,2013

11,04,2013

Неограничено

17 НЕДЕЛА

27-29

Април

Зелен турнир

П,11 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

24,04,2013

25,04,2013

Неограничено

19 НЕДЕЛА11-13

Мај

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 Земја/ИТФ

08,05,2013

09,05,2013

Неограничено20 НЕДЕЛА18-20

Мај

Црвен и портокалов турнир

Источен, Западен и скопски регион

деца од 5 до 10 години

Тениски клуб Акватен-Кочани 070/370404

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 070636422

Т.К. АТК-Скопје 070700770

2 Земја/ИТФ

15,05,2013

16,05,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3223 НЕДЕЛА08-10.

Јуни

Фестивал на детски тенис

Зелен,црвен и портокалов

Меморијал Александар Славковски

деца од 5 до 11 години

Тениски клуб Југ-Скопје

075/430405

МТФ

05,06,2013

06,06,2013

Неограничено29 НЕДЕЛА15-21

Јули

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 070/636422

4 Земја/ИТФ

09,07,2013

10,07,2013

Квалификации: 32

Главен Туrнир3232 НЕДЕЛА17-19

Август

Зелен турнир

П.11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

14.08.2013

15.08.2013

Комитет за развој37 НЕДЕЛА21-23 Септем.

Фестивал на детски тенис

Зелен,црвен и портокалов

деца од 5 до 11 години

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 Земја/ИТФ

18,09,2013

19,09,2013

МТФ39 НЕДЕЛА05-07

Октомври

Црвен и портокалов турнир

Источен, Западен и скопски регион

деца од 5 до 10 години

Тениски клуб Борец-Велес

Тениски клуб Винепро –Прилеп- 071214460

Т.К. Ас плус-Скопје-022403114

4 терени/ИТФ

02,10,2013

03,10,2013

Неограничено
Зимскиот календар за натпреварување за 2012 година можете да го симнете тука

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

51 недела

24-25 Декември

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов момчиња и девојчињатенис

Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

Комитет за развој

21/12/2011

22/12/2011

Комитет за развој

24-26

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П,10 години, Јуниори и Јуниорки

Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

2 терени/ИТФ

21/12/2011

22/12/2011

Комитет за развој

6 недела

11-13

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

П, 10 години во групи момчиња и девојчиња и костур момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

2 терени/ИТФ

08/02/2012

09/02/2012

Н.О.

10 недела

10-12
Март

Проект Детски Тенис 

Црвен Потокалов тенис момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје

Комитет за развој

07/03/2012
08/03/2012

Комитет за развој

11 недела

17-19

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

П, 10 години Јуниори и rr и Јуниорки и rr

Тениски клуб Југ-Скопје

02/3131361

2 терени/ИТФ

14/03/2012

15/03/2012

Н.О..

12 недела

24-25

Март

Проект Детски Тенис

Црвен Потокалов тенис

Тениски клуб Битола-Битола

2 терени/ИТФ

21/03/2012
22/03/2012

Н.О..

07-08 Април

Црвен и портокалов турнир

 

 Црвен и Потокалов тенис за момчиња и девојчиња

ТК АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

  04.04,2012
 05/04/2012

Н.О..

28-30 Април

Зелен турнир П, 11 години  момчиња и девојчиња и rr

Тениски клуб Битола-Битола, 070/537190

4 Земја/ИТФ

24/04/2012,
25/04/2012

Н.О.

05-06 Мај

Црвен и портокалов турнир

 Црвен и Потокалов тенис за момчиња и девојчиња  

ТК АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

01/05/2012
02/05/2012

Н.О.

12-14 Мај

Зелен турнир П, 11 години  момчиња rr и девојчиња и rr

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

08/05/2012
09/05/2012

Н.О.

26-28 Мај

Зелен турнир П, 11 години  момчиња и девојчиња и rr

Тениски клуб Југ-Скопје 075430405

4 Земја/ИТФ

22/05/2012 23/05/2012

Н.О.

09-10 Јуни

Црвен и портокалов турнир

Црвен и Потокалов тенис за момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје 075430405

4 Земја/ИТФ

06.06.2012
07.06.2012

Н.О.

19-21 Јуни

Зелен турнир П, 11 години  момчиња rr и девојчиња и rr Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

2 Земја/ИТФ

19/06/2012
20/06/2012

Н.О.

Мај (регионален турнир ]

Источен регион: Koчани, Штип, Велес- Тениски клуб Акватен-Кочани 18-19,05,2011 

Западен регион: Битола, Прилеп, Охрид- Тениски клуб Битола-Битола 26,06,2011  

Скопски регион: Скопје, Штип, Велес- Тениски клуб Југ-Скопје 18-19,05,2011 

Октомври [ Национален турнир ]- 08-09,10,2011 година во Тениски клуб Југ-Скопје
  Отворено првенство на Македонија за момчиња и девојчиња до 10 години 

ЧУНГА ЛУНГА НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР  

Источен регион: Koчани, Штип , Велес

Западен регион: Битола, Прилеп, Охрид

Скопски регион: Скопје 


ДАТА

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК ЗА ПРИЈАВА
РОК ЗА ОДЈАВА

ФОРМАТ

8 НЕДЕЛА

19-21
февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 10 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС-Скопје 02/2403114/5/6

2 терени/ИТФ

09.02.2011
10.02.2011

Комитет за развој

15 НЕДЕЛА

16-18
Април

Отворено Првенство на Македонија

П, 10 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 Земја/ИТФ

13/04/2011
14/04/2011

Неограничено

17 НЕДЕЛА

30 Април
2 Мај

Отворено Првенство на Македонија

П, 10 години мочиња и девојчиња

Тениски клуб Маркови Кули Прилеп 048/430965

4 Земја/ИТФ

27/04/2011
28/04/2011

Неограничено

21 НЕДЕЛА

28-30
Мај

Екипно Првенство на Македонија

П, 10 години мочиња и девојчиња

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

3 терени/ИТФ

26.05.2011
27.05.2011

МТФ

23 НЕДЕЛА

11-13.
Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П,10 години мочиња и девојчиња

Тениски клуб АС-Скопје
02/2403115

4 Земја/ИТФ

09.06.2011
10.06.2011

Неограничено

26 НЕДЕЛА

24-26 Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П,10 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

3 терени/ИТФ

21/06/2011
22/06/2011

Неограничено

33 НЕДЕЛА

13-15
Август

Отворено првенство на Македонија

П.10 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје 02/3131361

4 Земја/ИТФ

12.08.2011

13.08.2011

Неограничено

34 НЕДЕЛА

20-21.
Август

ДржавноПрвенство на Македонија

П.10 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС-Скопје
02/2403115

4 Земја/ИТФ

17/08/2011

19/08/2011

Неограничено

39 НЕДЕЛА

24-25 Септем.

Отворено Првенство на Македонија 
резулати од 1/4 финални натпревари
момчиња и девојчиња

П, 10 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје 02/3131361

4 Земја/ИТФ

21/09/2011

22/09/2011

Неограничено

41 НЕДЕЛА

08-10

Октомври

НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР
ЧУНГА ЛУНГА
Црвен и портокалов турнир 

 Отворено Првенство на Македонија

Црвен,портокалов во групи момчиња и девојчиња и костур
момчиња и девојчиња
и зелен турнир
П,
момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје 02/3131361

Црвен-4 тврда подлога/ ИТФ

Портокалов- 2 Земја/ИТФ

Зелен- 3 Земја/ИТФ

05.10.2011

06.10.2011

Неограничено