Календар на детски турнири 2020

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

51 недела

28-29
Декември

Фестивал на Детски Тенис (Црвен, Портокалов и Зелен Тенис)

Поединечно и Мултидисциплинарно
црвен тенис
портокалов тенис: момчиња и девојчиња
зелен тенис
момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје 071 376 992

Црвена Земја/Тврда

2 терени+1 Терен

24/12/2019

неограничено

5 недела

01-03
Февруари

Зелен Тенис Турнир

П, 11 години Јуниори и Јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје
076 467 979

Тврда подлога
2 терени/Зел.топки

29/01/2020

главен турнир 32

9 недела

29 Февруари
02 Март

Детски Турнир (Црвен и Портокалов Тенис)

Поединечно и Мултидисциплинарно

ТК Југ-Скопје, 075 430 405

2 терени/ црвени и портокалови топки

27/02/2020

неограничено

 

14 Недела

04 Април

06 Април

Детски Тенис Регионални

Зелен Турнир Регион Скопје

Регион Исток

Регион Запад

ТК ИТЦМ-Скопје 070 338 289

ТК Борец-Велес 078 376 971

ТК Црна Река-Кавадарци 075 660 655

Вештачка трева 2 терени

Тврда Подлога 3 Терени

Земја 3 Терени/Топки НО

01.04.2020

Неограничено

15 Недела

11 Април

13 Април

Детски Тенис Регионални

Црвен и Портокалов Турнир

Регион Скопје

Регион Исток

Регион Запад

ТК Академија-Скопје 076 467 979

ТК Триумф-Штип 070 319 659

ТК Неготино-Неготино 071 319 659

Тврда Подлога 3 Терени

Тврда Подлога 2 Терени

Земја 3 Терени/ Топки НО

09.04.2020

Неограничено

20 недела

16 Мај

17 Мај

Детски Тенис Национален

Црвен и Портокалов Турнир

ТК МТП-Скопје

Тврда Подлога 2 Терени

14.05.2020

Неограничено

21 недела

23 Мај

24 Мај

Детски Тенис Национален

Зелен Турнир

ТК Академија Аеродром Скопје

076 467 979

Твдра Подлога 3 Терени

Топки НО

20.05.2020

Неограничено

23 недела

06 Јуни

07 Јуни

Детски Тенис Регионални

Црвен и Портокалов Турнир

Регион Скопје

Регион Исток

Регион Запад

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

04.06.2020

Неограничено

24 недела

14 Јуни

15 Јуни

Детски Тенис Регионални

Зелен Турнир Регион Скопје

Регион Исток

Регион Запад

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

12.06.2020

Неограничено

25 недела

20 Јуни

21 Јуни

Детски Тенис Национален

Црвен и Портокалов Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

18.06.2020

Неограничено

26 недела

27 Јуни

28 Јуни

Детски Тенис Национален

Зелен Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

25.06.2020

Неограничено

36 недела

05 Септември

06 Септември

Детски Тенис Регионални

Зелен Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

03.09.2020

Неограничено

37 недела

12 Септември

13 Септември

Детски Тенис Регионални

Црвен и Портокалов Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

03.09.2020

Неограничено

39 недела

26 Септември

27 Септември

Детски Тенис Национален

Зелен Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

26.09.2020

Неограничено

40 недела

03 Октомври

04 Октомври

Детски Тенис Национален

Црвен и Портокалов Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

01.10.2020

Неограничено

 КАЛЕНДАР НА ДЕТСКИ ТУРНИРИ 2019 ГОДИНА

14 Недела

04 Април

06 Април

Детски Тенис Регионални

Зелен Турнир Регион Скопје

Регион Исток

Регион Запад

ТК ИТЦМ-Скопје 070 338 289

ТК Борец-Велес 078 376 971

ТК Црна Река-Кавадарци 075 660 655

Вештачка трева 2 терени

Тврда Подлога 3 Терени

Земја 3 Терени/Топки НО

01.04.2020

Неограничено

15 Недела

11 Април

13 Април

Детски Тенис Регионални

Црвен и Портокалов Турнир

Регион Скопје

Регион Исток

Регион Запад

ТК Академија-Скопје 076 467 979

ТК Триумф-Штип 070 319 659

ТК Неготино-Неготино 071 319 659

Тврда Подлога 3 Терени

Тврда Подлога 2 Терени

Земја 3 Терени/ Топки НО

09.04.2020

Неограничено

20 недела

16 Мај

17 Мај

Детски Тенис Национален

Црвен и Портокалов Турнир

ТК МТП-Скопје

Тврда Подлога 2 Терени

14.05.2020

Неограничено

21 недела

23 Мај

24 Мај

Детски Тенис Национален

Зелен Турнир

ТК Академија Аеродром Скопје

076 467 979

Твдра Подлога 3 Терени

Топки НО

20.05.2020

Неограничено

23 недела

06 Јуни

07 Јуни

Детски Тенис Регионални

Црвен и Портокалов Турнир

Регион Скопје

Регион Исток

Регион Запад

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

04.06.2020

Неограничено

24 недела

14 Јуни

15 Јуни

Детски Тенис Регионални

Зелен Турнир Регион Скопје

Регион Исток

Регион Запад

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

12.06.2020

Неограничено

25 недела

20 Јуни

21 Јуни

Детски Тенис Национален

Црвен и Портокалов Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

18.06.2020

Неограничено

26 недела

27 Јуни

28 Јуни

Детски Тенис Национален

Зелен Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

25.06.2020

Неограничено

36 недела

05 Септември

06 Септември

Детски Тенис Регионални

Зелен Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

03.09.2020

Неограничено

37 недела

12 Септември

13 Септември

Детски Тенис Регионални

Црвен и Портокалов Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

03.09.2020

Неограничено

39 недела

26 Септември

27 Септември

Детски Тенис Национален

Зелен Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

26.09.2020

Неограничено

40 недела

03 Октомври

04 Октомври

Детски Тенис Национален

Црвен и Портокалов Турнир

Дополнително ќе се Објави

Дополнително ќе се Објави

01.10.2020

Неограничено

 

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

51 недела

22-24

Декември

Проект Детски Тенис

Црвен тенис и Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

2 Тврда подлога/ИТФ

Црвени и портокалови

20/12/2018

неограничено

5 недела

02-04

Февруари

Зелен Тенис

П, 11 години
момчиња и девојчиња

ТК Академија Аеродром-Скопје

076 467 979

2 Тврда подлога/ИТФ

Зелени Топки

30/01/2019

главен турнир 32

9 недела

02-04

Март

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Академија Аеродром-Скопје

076 467 979

2 Тврда подлога/ИТФ

Црвени и портокалови

28/02/2019

неограничено

11 недела

9-11

Март

Зелен Тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Црвена Земја

2 терени/ИТФ Зел.Топ.

06/03/2019

главен турнир 32

12 недела

13 недела

30 Март

31 Март

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов Тенис

ТК МТП-Скопје

078 298 766

Тврда подлога 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

28.03.2019

главен турнир 32

14 Недела

06 Април

08 Април

Проект детски тенис

црвен и портокалов тенис момчиња и портокалов тенис девојчиња

ТК МТП-Скопје 078298766

тврда подлога 2 терени
ИТФ црвени и портокалови

02.04.2019

неограничено

15 Недела

13 Април

15 Април

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Зелени Топки

10.04.2019

главен турнир 32

13 Април

15 Април

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Тумба-Куманово

070 381 496

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

11.04.2019

Неограничено

18 недела

04 Мај

06 Мај

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Прилеп-Прилеп

075 208 538

Земја 3 Терени

ИТФ Зелени Топки

01.05.2019

главен турнир 32

04 Мај

05 Мај

Проект Детски ТенисОДЛОЖЕН

Црвен, Потокалов тенис

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

01.05.2019

неограничено

20 недела

18 Мај

20 Мај

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 3 Терени

ИТФ Зелени Топки

15.05.2019

главен турнир 32

23 недела

07 Јуни

09 Јуни

7-ми Меморијал Александар Славковски

зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени

Баболат Зелени топки

05.06.2019

главен турнир 32

07 Јуни
09 Јуни

7-ми Меморијал Александар Славковски
црвен и портокалов тенис

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 2 терени

ИТФ Црвени, Портокалови

06.06.2019

неограничено

24 недела

15 Јуни

16 Јуни

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис

ТК Фан Тенис-Скопје

075 408 580

Тврда 2 Терени

ИТФ Црвени и Порт.Топки

13.06.2019

неограничено

25 недела

22 Јуни

24 Јуни

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

19.06.2019

главен турнир 32

34 недела

24 Август

25 Август

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Тврда 4 терени

ИТФ Црвени и Зелени Топки

22.08.2019

неограничено

24 Август

26 Август

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид

070 336 355

Земја 2 терени

ИТФ Зелени Топки

21.08.2019

главен турнир 32

36 недела

07 Септември

09 Септември

Детски Тенис-Фестивал на Тенисот

Црвен, Потокалов, Зелен Тенис
момчиња и девојчиња

ТК Битола-Битола

078 228 665

Земја, 2 терени + 3 тврда

ИТФ Црв.Пор.И Зел. Топки

04.09.2019

главен турнир 32

38 недела

21 -23
Септември

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

18.09.2019

главен турнир 32

39 недела

28 -29
Септември

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис МОМЧИЊА И ДЕВОЈЧИЊА

ТК Фан Тенис-Скопје

075 408 580

Тврда подлога 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

26.09.2019

неограничено

41 недела

11 -13
Октомври

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 3 терени

ИТФ Зелени Топки

08.10.2019

главен турнир 32

42 недела

19 -21
Октомври

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК ИТЦ Македонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

16.10.2019

неограничено

КАЛЕНДАР НА ДЕТСКИ ТУРНИРИ 2018
 ГОДИНА

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

 

51 недела

 

23-25

Декември

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенисмомчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Тврда 2 терени/ИТФ Црвени и Портокалови

22/12/2017

 

неограничено

 

5 недела

 

03-05

Февруари

Зелен турнир

 

П, 11 години Јуниори и Јуниорки

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

Црвена Земја 2 терени/Итф  Зел. Топ.

31/01/2018

 

главен турнир 32

 

9 недела

 

03-05

Март

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Академија по Тенис Крстевски Скопје 070 700 770

Тврда 2 терени/ИТФ Црвени и Портокалови

01/03/2018

неограничено

 

11 недела

 

10-12

Март

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

Тврда 2 терени/ ИТФ Зелени Топки     

07/03/2018

 

главен турнир 32

 

   13 недела

 

31 Март  

01 Април

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов Тенис
момчиња и девојчиња

ТК Фан Тенис

075 408 580

Тврда 2 терени

Баболат Цхампионсхипс

29.03.2018

главен турнир 32

 

  15 Недела

 

14   -    16  Април

Отворено Првенство на Македонија

 

П, 11 години јуниори и јуниорки

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени    

ИТФ Зелени Топки    

11.04.2018

 

главен турнир 32

 

  16 недела

 

21 -22
 Април

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Тумба-Куманово

070 381 496

Тврда подлога 2 терени    

ИТФ Црвени и Порт. Топки    

18.04.2018

неограничено

 

   18 недела                                                                                                                                                                                                  

 

05 -07
Мај

 

Отворено Првенство на Македонија

Меморијал Благој Едровски

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Акватен-Кочани

070 370 404

Земја, 4 терени    

ИТФ Зелени Топки    

02.05.2018

главен турнир 32

 

   19 недела

 

12 -13
Мај

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ТК Борец-Велес

078 376 971

Тврда подлога 2 терени    

ИТФ Црвени и Порт. Топки    

10.05.2018

неограничено

 

  20 недела

 

19 -20
Мај

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Неготино-Неготино

071 365 150

Земја 3 Терени

ИТФ Зелени Топки

16.05.2018

главен турнир 32

 

  23 недела

 

      08 -  10
    Јуни

   Детски Тенис

Меморијал Александар Славковски
Зелен тенис

 

Црвен и портокалов тенис

 

Црвен, Потокалов момчиња идевојчиња
 
Зелен Тенис
момчиња идевојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430405   02 5511896

Земја, 4 терени

ИТФ Црвени, Портокалови и Зелени топки

31.05.2018

30.05.2018

неограничено

главен турнир 32

 

  25 недела

 

23 - 24
 Јуни

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

20.06.2018

главен турнир 32

 

34 недела

 

25 -26
Август

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје  076 467 979

Тврда 4 терени

ИТФ Црвени и Зелени Топки

23.08.2018

неограничено

 

25 -26
Август

Зелен тенис 

П, 11 години јуниори и јуниорки

 

ТК Црна Река-Кавадарци

043 411 270

Земја 2 терени

ИТФ Зелени Топки

22.08.2018

главен турнир 32

 

36 недела

 

08 -10 Септември

Зелен тенис

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Југ-Скопје

075 430 405

Земја, 4 терени          ИТФ зелени топки

06.09.2018

главен турнир 32

 

38 недела

 

22 -24 Септември

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид 070 336 355

Земја 4 Терени

ИТФ Зелени Топки

19.09.2018

главен турнир 32

 

39 недела

 

29 - 30 Септември

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња идевојчиња

ТК Куманово 2010

078 412 369

Тврда подлога  2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

27.09.2018

неограничено

 

40 недела

 

06 -08 Октомври

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња и момчиња предколо

ТК ИТЦМакедонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

ИТФ Зелени Топки

03.10.2018

главен турнир 32

 

42 недела

 

20 -22 Октомври

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис девојчиња и момчиња

ТК ИТЦМакедонија –Скопје

070 338 289

Вештачка трева 2 терени

ИТФ Црвени и Порт. Топки

17.10.2018

неограничено

 

43 недела

 

27-29 Октомври

 

Зелен тенис

 

П, 11 годинимомчиња и девојчиња

ТК Љуботен-Тетово

070 308 090

Земја, 4 терени         

ИТФ Зелени Топки

24.10.2018

главен турнир 32


Календар 2017

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

51 недела

24-25

Декември

Проект Детски Тенис

Црвен, Портокалов тенис- момчиња и девојчиња

ТК Академија-Аеродром-Скопје 076 467 979

2 терени/Баболат Црвени и Портокалови

23/12/2016

неограничено

6 недела

11-13

Февруари

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

2 терени/Баболат Зел. Топки Тврда подлога

08/02/2017

главен турнир 32

9 недела

04-05

Март

Проект Детски Тенис

Црвен тенис, Портокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК ИТЦМ-Скопје

070 338 289

2 терени/Баболат Црвени и Портокалови

02/03/2017

неограничено

11 недела

11-13

Март

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Тенниспарк-Скопје

071 367 992

2 терени/Баболат Зелени Топки

08/03/2016

главен турнир 32

 

13 недела

01-03

Април

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов Тенис момчиња и девојчиња

ТК Фан-Тенис Скопје 075 408 580

Тврда,2 терени/Баболат

30.03.2017

главен турнир 32

14 недела

08 Април

10 Април

ЗЕЛЕН ТЕНИС 

П, 11 години јуниори и јуниорки
распоред за играње:

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда ,2 терени/Баболат

05.04.2017

главен турнир 32

16 недела

22 Април

23 Април

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Леонтиќ-Спорт-Скопје 078 377 910

Земја, 2 -3 терени/Баболат

20.04.2017

неограничено

18 недела

06 Мај

08 Мај

ЗЕЛЕН ТЕНИС

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Теннис Парк -Скопје

071 376 992

Земја, 4 терени/Баболат

03.05.2017

главен турнир 32

19 недела

13 Мај

15 Мај

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Борец-Велес 078 376 971

Тврда ,2 терени/Баболат

11.05.2017

неограничено

22 недела

03 Јуни

05 Јуни

Фестивал Детски Тенис 5-ти Меморијал Александар Славковски
-
црвен и портокалов тенис и зелен тенис

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња 
Зелен Тенис
момчиња и девојчиња 

ТК Југ-Скопје

075 430405 02 5511896

Земја, 4 терени/Баболат

01.06.2017

31.05.2017

неограничено

главен турнир 32

25 недела

24-25

Јуни

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/Баболат

22.06.2017

неограничено

26 недела

30 Јуни

02 Јули

ЗЕЛЕН ТЕНИС

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениска Академија 076 467 979

Тврда ,3 терени/Баболат

27.06.2017

главен турнир 32

32 недела

12 Август

13 Август

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид 070 336 355

Земја, 2 терени/Баболат

10.08.2017

неограничено

34 недела

26 Август

27 Август

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

Тениска Академија 076 467 979

Тврда ,3 терени/Баболат

24.08.2017

неограничено

26 Август

27 Август

ЗЕЛЕН ТЕНИС

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Охрид-Охрид 070 336 355

Земја, 2 терени/Баболат

23.08.2017

главен турнир 32

37 недела

16 Септември
18 Септември

Проект детски тенис
Фестивал Битола Опен    

Црвен, Портаколв тенис момчиња и девојчиња, зелен тенис момчиња и девојчиња

ТК Битола-Битола 078228665

Земја 2 терени + 3 тврда подлога / ИТФ

13.09.2017

неограничено детски тенис
зелен тенис- главен турнир 32

38 недела

23 Септември

25 Септември

ЗЕЛЕН ТЕНИС

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Црна Река-Кавадарци 043 411 270

Земја, 3 терени/ИТФ

20.09.2017

главен турнир 32

39 недела

30 Септември

02 Октомври

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

Академија по Тенис Крстевски-Скопје 070 700 770

Тврда ,2-3 терени/ ИТФ

27.09.2017

неограничено

40 недела

07 Октомври

09 Октомври

ЗЕЛЕН ТЕНИС

П, 11 години момчиња и девојчиња

ИТЦМ-Скопје 070 338 289

Вештачка трева, 2 терени/ИТФ

04.10.2017

главен турнир 32

42 недела

21 Октомври

23 Октомври

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис
момчиња и девојчиња

ИТЦМ-Скопје 070 338 289

Вештачка трева, 2 терени/ИТФ

18.10.2017

неограничено

21 Октомври

23 Октомври

Зелен тенис

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

ТК Евросет-Скопје, 02 3095 385

Земја, 3 терени / ИТФ

18.10.2017

главен турнир 32

 


 
Календар за настани ЧУНГА ЛУНГА ДЕТСКИ ТЕНИС 2014

Дата

Турнир

Категорија

Клуб организатор

Терени / Топки

Рок на пријава/
Рок на одјава

Формат

51 недела

21-23

Декември

Проект Детски Тенис

 

Црвен, портокалов тенис момчиња и девојчиња

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

2 терени/ИТФ

17/12/2013

18/12/2013

неограничено

52 недела

02-04
Јануари

2014 Talent Identification Training Camp

портокалов тенис
номинација од МТФ

Тениски клуб Југ-Скопје

Дополнително ке биде објавено

4 терени/ИТФ

ТЕ/ИТФ и МТФ

ТЕ/ИТФ и МТФ

4 недела

25-27

Јануари

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња
разигрување момчиња и девојчиња

Тениски клуб MTP-Скопје 078398767

2 терени/ИТФ

22.01.2014

23.01.2014

главен турнир 32

5 недела

01-02

Февруари

Проект Детски Тенис

 

Црвен, Потокалов тенис

Тениски клуб MTP-Скопје 078398767

2 терени/ИТФ

17/12/2013

18/12/2013

неограничено

8 недела

22-24

Февруари

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци

2 терени/ИТФ

19,02,2014

20,02,2014

главен турнир 32

14 недела

05-07

Април

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Црна Река-Кавадарци 075 606655

4 терениТФ

02,04,2014

03,04,2014

главен турнир 32

разигрување

15 недела

12-14

Април

 

Проект Детски Тенис

 

Црвен тенис, Потокалов  тенис
девојчиња

Тениски клуб МТП-Скопје 078398767

3 терениТФ

09,04,2014

10,04,2014

неограничено

17  недела

26-28

Април

 

Зелен турнир

 

П, 11 години момчиња и девојчиња
распоред за26,04,2014

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 терени/МТФ

23,04,2014

24,04,2014

главен турнир 32

разигрување

19 недела

10-12,

Мај

Проект Детски Тенис

РЕГИОНАЛНО

Црвен, Потокалов тенис

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

Тениски клуб Куманово -Куманово 078/412369

4 терени тврда подлога/МТФ

3 терени земја / МТФ

2 терени тврда подлога / МТФ

07,05,2014

08,05,2014

главен турнир 32

разигрување

21 недела

24-26

Мај

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 терени/ тврда подлога

Н.О.

21,05,2014

22,05,2014

МТФ

22 недела

31 мај

02 Јуни

Проект Детски Тенис

Меморијал Александар Славковски

Црвен, Потокалов и зелен тенис

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

 6 терени/ИТФ

28,05,2014

29,05,2014

Неограничено

26 недела

27-29

Јуни

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје

02 5511896

4 терени/ИТФ

24,06,2014

25,06,2014

главен турнир 32

разигрување

29 недела

18-20

Јули

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Прилеп-Прилеп

078/343530

4 терени/ИТФ

15,07,2014

16,07,2014

главен турнир 32

разигрување

35 недела

29 -31

Август

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Винер Про Прилеп 071214460

3 терени/ИТФ

26,08,2014

27,08,2014

главен турнир 32

разигрување

37 недела

13-15

Септември

Проект Детски Тенис

ФЕСТИВАЛ

Црвен, Потокалов и зелен тенис

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

 3 терени/ИТФ

03,09,2014

04,09,2014

неограничено

39 недела

27-29

Септември

Проект Детски Тенис

РЕГИОНАЛЕН

Црвен, Потокалов тенис

Тениски клуб Југ-Скопје

Тениски клуб Винерпро_Прилеп

Н.О.

 2 терени/ИТФ

24,09,2014

25,09,2014

неограничено

42 недела

18-20 Октомври

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Љуботен-Тетово 078/428204

4 терени/ИТФ

15,10,2014

16,10,2014

главен турнир 32

разигрување

43 недела

25-27 Октомври

Проект Детски Тенис

НАЦИОНАЛЕН

Црвен, Потокалов  тенис

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

 4 терени/ИТФ

22,10,2014

23,10,2014

Неограничено

 

Календар за настани ЧУНГА ЛУНГА ДЕТСКИ ТЕНИС 2013

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ51 недела22-23
Декември

Проект Детски Тенис

Црвен тенис и портокалов тенис

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

2 терени/МТФ

19/12/2012
20/12/2012

неограничено7 недела16-18
Февруари

Зимски Зелен Турнир

П, 11 години момчиња 1 и 2  и девојчиња и 2

Тениски клуб Југ-Скопје 02 5511896

2 терени/ИТФ

13,02,2013 14,02,2013

главен турнир 3210 недела09-11
Март

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов тенис  момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

2 терени/ИТФ

27,02,2013 28,02,2013

неограничено15 НЕДЕЛА

13-15

Април

Црвен и портокалов турнир

Источен, Западен и скопски регион

деца од 5 до 10 години
Битола, црвен и портокалов тенис
Скопје, црвен и портокалов тенис

Тениски клуб Астибо-Штип 071217686

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

Тениски Клуб МТП-Скопје- 02/3064421

2 Земја/ИТФ

10,04,2013

11,04,2013

Неограничено

17 НЕДЕЛА

27-29

Април

Зелен турнир

П,11 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

24,04,2013

25,04,2013

Неограничено

19 НЕДЕЛА11-13

Мај

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АТК-Скопје 070700770

4 Земја/ИТФ

08,05,2013

09,05,2013

Неограничено20 НЕДЕЛА18-20

Мај

Црвен и портокалов турнир

Источен, Западен и скопски регион

деца од 5 до 10 години

Тениски клуб Акватен-Кочани 070/370404

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 070636422

Т.К. АТК-Скопје 070700770

2 Земја/ИТФ

15,05,2013

16,05,2013

Квалификации: 32

Главен Турнир 3223 НЕДЕЛА08-10.

Јуни

Фестивал на детски тенис

Зелен,црвен и портокалов

Меморијал Александар Славковски

деца од 5 до 11 години

Тениски клуб Југ-Скопје

075/430405

МТФ

05,06,2013

06,06,2013

Неограничено29 НЕДЕЛА15-21

Јули

Зелен турнир

П, 11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Прилеп-Прилеп 070/636422

4 Земја/ИТФ

09,07,2013

10,07,2013

Квалификации: 32

Главен Туrнир3232 НЕДЕЛА17-19

Август

Зелен турнир

П.11 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

14.08.2013

15.08.2013

Комитет за развој37 НЕДЕЛА21-23 Септем.

Фестивал на детски тенис

Зелен,црвен и портокалов

деца од 5 до 11 години

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 Земја/ИТФ

18,09,2013

19,09,2013

МТФ39 НЕДЕЛА05-07

Октомври

Црвен и портокалов турнир

Источен, Западен и скопски регион

деца од 5 до 10 години

Тениски клуб Борец-Велес

Тениски клуб Винепро –Прилеп- 071214460

Т.К. Ас плус-Скопје-022403114

4 терени/ИТФ

02,10,2013

03,10,2013

Неограничено
Зимскиот календар за натпреварување за 2012 година можете да го симнете тука

Дата

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК НА ПРИЈАВА/

РОК НА ОДЈАВА

ФОРМАТ

51 недела

24-25 Декември

Проект Детски Тенис

Црвен, Потокалов момчиња и девојчињатенис

Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

Комитет за развој

21/12/2011

22/12/2011

Комитет за развој

24-26

Декември

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П,10 години, Јуниори и Јуниорки

Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

2 терени/ИТФ

21/12/2011

22/12/2011

Комитет за развој

6 недела

11-13

Февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

П, 10 години во групи момчиња и девојчиња и костур момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС Плус-Скопје 02/2403114

2 терени/ИТФ

08/02/2012

09/02/2012

Н.О.

10 недела

10-12
Март

Проект Детски Тенис 

Црвен Потокалов тенис момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје

Комитет за развој

07/03/2012
08/03/2012

Комитет за развој

11 недела

17-19

Март

Зимско Отворено Првенство на Македонија

 

П, 10 години Јуниори и rr и Јуниорки и rr

Тениски клуб Југ-Скопје

02/3131361

2 терени/ИТФ

14/03/2012

15/03/2012

Н.О..

12 недела

24-25

Март

Проект Детски Тенис

Црвен Потокалов тенис

Тениски клуб Битола-Битола

2 терени/ИТФ

21/03/2012
22/03/2012

Н.О..

07-08 Април

Црвен и портокалов турнир

 

 Црвен и Потокалов тенис за момчиња и девојчиња

ТК АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

  04.04,2012
 05/04/2012

Н.О..

28-30 Април

Зелен турнир П, 11 години  момчиња и девојчиња и rr

Тениски клуб Битола-Битола, 070/537190

4 Земја/ИТФ

24/04/2012,
25/04/2012

Н.О.

05-06 Мај

Црвен и портокалов турнир

 Црвен и Потокалов тенис за момчиња и девојчиња  

ТК АС Плус-Скопје 02/2403114

4 Земја/ИТФ

01/05/2012
02/05/2012

Н.О.

12-14 Мај

Зелен турнир П, 11 години  момчиња rr и девојчиња и rr

Тениски клуб Југ-Скопје 075/430405

4 Земја/ИТФ

08/05/2012
09/05/2012

Н.О.

26-28 Мај

Зелен турнир П, 11 години  момчиња и девојчиња и rr

Тениски клуб Југ-Скопје 075430405

4 Земја/ИТФ

22/05/2012 23/05/2012

Н.О.

09-10 Јуни

Црвен и портокалов турнир

Црвен и Потокалов тенис за момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје 075430405

4 Земја/ИТФ

06.06.2012
07.06.2012

Н.О.

19-21 Јуни

Зелен турнир П, 11 години  момчиња rr и девојчиња и rr Тениски Клуб Леонтиќ-Скопје 070377910

2 Земја/ИТФ

19/06/2012
20/06/2012

Н.О.

Мај (регионален турнир ]

Источен регион: Koчани, Штип, Велес- Тениски клуб Акватен-Кочани 18-19,05,2011 

Западен регион: Битола, Прилеп, Охрид- Тениски клуб Битола-Битола 26,06,2011  

Скопски регион: Скопје, Штип, Велес- Тениски клуб Југ-Скопје 18-19,05,2011 

Октомври [ Национален турнир ]- 08-09,10,2011 година во Тениски клуб Југ-Скопје
  Отворено првенство на Македонија за момчиња и девојчиња до 10 години 

ЧУНГА ЛУНГА НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР  

Источен регион: Koчани, Штип , Велес

Западен регион: Битола, Прилеп, Охрид

Скопски регион: Скопје 


ДАТА

ТУРНИР

КАТЕГОРИЈА

КЛУБ ОРГАНИЗАТОР

ТЕРЕНИ / ТОПКИ

РОК ЗА ПРИЈАВА
РОК ЗА ОДЈАВА

ФОРМАТ

8 НЕДЕЛА

19-21
февруари

Зимско Отворено Првенство на Македонија

П, 10 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС-Скопје 02/2403114/5/6

2 терени/ИТФ

09.02.2011
10.02.2011

Комитет за развој

15 НЕДЕЛА

16-18
Април

Отворено Првенство на Македонија

П, 10 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Битола-Битола 070/537190

4 Земја/ИТФ

13/04/2011
14/04/2011

Неограничено

17 НЕДЕЛА

30 Април
2 Мај

Отворено Првенство на Македонија

П, 10 години мочиња и девојчиња

Тениски клуб Маркови Кули Прилеп 048/430965

4 Земја/ИТФ

27/04/2011
28/04/2011

Неограничено

21 НЕДЕЛА

28-30
Мај

Екипно Првенство на Македонија

П, 10 години мочиња и девојчиња

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

3 терени/ИТФ

26.05.2011
27.05.2011

МТФ

23 НЕДЕЛА

11-13.
Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П,10 години мочиња и девојчиња

Тениски клуб АС-Скопје
02/2403115

4 Земја/ИТФ

09.06.2011
10.06.2011

Неограничено

26 НЕДЕЛА

24-26 Јуни

Отворено Првенство на Македонија

П,10 години јуниори и јуниорки

Тениски клуб МТП-Скопје 02/3064421

3 терени/ИТФ

21/06/2011
22/06/2011

Неограничено

33 НЕДЕЛА

13-15
Август

Отворено првенство на Македонија

П.10 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје 02/3131361

4 Земја/ИТФ

12.08.2011

13.08.2011

Неограничено

34 НЕДЕЛА

20-21.
Август

ДржавноПрвенство на Македонија

П.10 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб АС-Скопје
02/2403115

4 Земја/ИТФ

17/08/2011

19/08/2011

Неограничено

39 НЕДЕЛА

24-25 Септем.

Отворено Првенство на Македонија 
резулати од 1/4 финални натпревари
момчиња и девојчиња

П, 10 години момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје 02/3131361

4 Земја/ИТФ

21/09/2011

22/09/2011

Неограничено

41 НЕДЕЛА

08-10

Октомври

НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР
ЧУНГА ЛУНГА
Црвен и портокалов турнир 

 Отворено Првенство на Македонија

Црвен,портокалов во групи момчиња и девојчиња и костур
момчиња и девојчиња
и зелен турнир
П,
момчиња и девојчиња

Тениски клуб Југ-Скопје 02/3131361

Црвен-4 тврда подлога/ ИТФ

Портокалов- 2 Земја/ИТФ

Зелен- 3 Земја/ИТФ

05.10.2011

06.10.2011

Неограничено