август 2019
детски тенис Академија
На терените на Тенискиот клуб Академија Скопје во периодот од 24.08. до 25.08.2019 година, ќе се одржи детски турнир: црвен и портокалов тенис. До сега пристигнати се следните пријави:
1. црвен тенис
2. портокалов тенис момчиња
3. портокалов тенис девојчиња

Резултати постигнати на детскиот турнир:
1. Портокалов тенис девојчиња
2. Портокалов тенис момчиња
јуни 2019
Зелен тенис Тенниспарк
 На ден 21.06.2019 година, со почеток во во 11:00 часот во канцеларијата на Македонска Тениска Федерација-Скопје, ќе биде извршено извлекување за турнирот Зелен Тенис за момчиња и девојчиња до 11 години, кое ќе се одржи на терените на Тенискиот клуб Тенниспарк Скопје-Скопје, во периодот од 22.06.-24.06.2019 година.

 

Зелен Тенис
за момчиња и девојчиња

 до 11
го
дини

 

листа на пријавени

Јуниори

 

ЈуниоркИ

 

Жребки:

Јуниори

Јуниорки

 

Распоред за играње:

Сабота: 22.06.2019

јуни 2019
детски тенис -Фан Тенис
 

Во периодот од 15.06.-16.06.2019 година. на терените на тенискиот клуб Фан Тенис Скопје , ќе се одржи турнир-детски тенис: портокалов и црвен тенис.

РОКОТ ЗА ПРИЈАВА ЗА ДЕТСКИОТ ТЕНИС Е ДО ЧЕТВРТОК, 13.06.2019 година.  Доколку некој од Вашите членови и подоцна се одлучи да учествува на детскиот турнир, тогаш сите заинтересирани учесници кои нема да бидат пријавени во рокот за пријава, а сакаат да настапат на турнирот,  во периодот на запишување може да се пријават кај Делегатот на турнирот
.

ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИ
Натпреварите од ПОРТОКАЛОВИОТ ТЕНИС за МОМЧИЊА започнуваат во САБОТА на 15.06.2019 година во 10:оо Часот, по претходно запишување кое започнува во 9:00 до 9:30 час. Влечењето на жрепката за  за Момчиња ќе се изврши во 9:40 часот.
Натпреварите од ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС за ДЕВОЈЧИЊА започнуваат во САБОТА на 15.06.2019 година во 11:00 Часот, по претходно запишување кое започнува во 10:30 до 10:45 часот. Влечењето на жрепката Девојчиња ќе се изврши во 10:50 часот.
Натпреварите  од  ЦРВЕНИОТ ТУРНИР започнуваат во САБОТА на 15.06.2019 година во 12:00 часот, по претходно запишување кое започнува во 11:3о до 11:45 часот., Влечењето на ждрепката за Црвениот Тенис ќе се изврши во 11:50 часот.


 

 

црвен и портокалов тенис

 

листа на пријавени

црвен тенис
портокалов момчиња
портокалов девојчиња

Жребки:

црвен тенис- на лице место
портокалов момчиња-на лице место
портокалов девојчиња- на лице место

 

 

 

јуни 2019
фестивал детски тенис Меморијал Александар Славковски
 

Во периодот од 08.06.-10.06.2019 година. на терените на тенискиот клуб Југ Скопје , ќе се одржи VII Меморијален турнир Александар Славковски- фестивал на детски тенис: зелен, портокалов И црвен тенис.

2. Извлекувањето за Зелениот турнир ќе биде на ден 07.06.2019 година, со почеток во во 11:00 часот во канцеларијата на Тенискиот клуб Југ-Скопје.

3. Меморијален детски турнир -Александар Славковски- црвен и портокалов тенис:

Почеток на натпреварите:

Натпреварите од ПОРТОКАЛОВИОТ ТЕНИС за МОМЧИЊА и за ДЕВОЈЧИЊА започнуваат во САБОТА на 08.06.2019 година во 11:оо Часот, по претходно запишување кое започнува во 10:00 до 10:30 часот.

 Влечењето на жрепката за Портокаловиот Тенис за момчиња и девојчиња ќе се изврши во 10:40 часот.


Натпреварите од ЦРВЕНИОТ ТУРНИР започнуваат во САБОТА на 08.06.2019 година во 10,00 часот, по претходно запишување кое започнува во 9:0о до 09:30 часот. Влечењето на
ждрепката за Црвениот Тенис ќе се изврши во 09:40 часот.

РОКОТ ЗА ПРИЈАВА ЗА ДЕТСКИ ТЕНИС Е ДО ЧЕТВРТОК, 06.06.2019 година.  Доколку некој од Вашите членови и подоцна се одлучи да учествува на детскиот турнир, тогаш сите заинтересирани учесници кои нема да бидат пријавени во рокот за пријава, а сакаат да настапат на турнирот,  во периодот на запишување може да се пријават кај Делегатот на турнирот.

 

Зелениот турнир
за момчиња и девојчиња
 до 11 години

 

црвен и портокалов тенис

листа на пријавени

момчиња 
девојчиња

црвен тенис
портокалов момчиња
портокалов девојчиња

Жребки:

момчиња 
девојчиња

црвен тенис-
портокалов момчиња-
портокалов девојчиња

Распоред за играње:

Сабота: 08.06.2019 година

 

 

мај 2019
Неготино-ЗЕЛЕН ТЕНИС
 На ден 17.05.2019 година, со почеток во во 11:00 часот во канцеларијата на тенискиот клуб Тенниспарк Скопје-Скопје, ќе биде извршено извлекување за турнирот Зелен Тенис за момчиња и девојчиња до 11 години, кое ќе се одржи на терените на Тенискиот клуб Неготино-Неготино, во периодот од 04.05.-06.05.2019 година.

Зелен Тенис
за момчиња и девојчиња

до 11 години

листа на пријавени

Јуниори

Јуниорки

Жребки:

Јуниори

Јуниорки

Распоред за играње:

Сабота: 18.05.2019мај 2019
одложување детски и откажување зелен тенис
 

Ве известуваме дека по објавувањето на Листата на учесници на Турнирот во Зелен Тенис, кој требаше да се оддржи викендов во организација на ТК Прилеп - Прилеп , добивме известување од организаторот дека не се во состојба да го организираат истиот, со што турнирот нема да се ОДДРЖИ. Сите учесници кои имаат вирмански уплатено за турнирот на трансакциската сметка на организаторот, средствата ќе им бидат вратени.

Исто така ТК Борец-Велес , поради мал број на пријавени играчи побара Турнирот Детски Тенис (Црвен и Портокалов Тенис), да се ОДЛОЖИ . Имено во рокот на пријавата беа пријавени само ,2 момчиња од ТК Југ, 2 момчиња и 1 девојче од ТК Круна - Гевгелија, 2 девојчиња од ТК Триумф - Штип , 2 девојчиња од ТК Борец за Портокалов Тенис, како и само 4-5 учесници од ТК Борец-Велес за Црвен Тенис.

Ве молиме за овие известувања да ги информирате вашите членови.

Поздрав,Македонска Тениска Федерација

мај 2019
зелен тенис и детски тенис
 На ден 03.05.2019 година, со почеток во во 11:00 часот во канцеларијата на македонската тениска федерација, ќе биде извршено извлекување за турнирот Зелен Тенис за момчиња и девојчиња до 11години, кое ќе се одржи на терените на тенискиот клуб Прилеп-Прилеп, во периодот од 04.05.-06.05.2019 година.

Исто така во периодот од 04.05.-05.05.2019 година. на терените на тенискиот клуб Борец-Велес, ќе се одржи турнир ДЕТСКИ ТЕНИС, црвен и портокалов тенис.
Почеток на натпреварите:
Натпреварите од ПОРТОКАЛОВИОТ ТЕНИС за МОМЧИЊА започнуваат во САБОТА на 04.05.2019 година во 10:оо Часот, по претходно запишување кое започнува во 9:00 до 9:30 час. Влечењето на жрепката за Портокаловиот Тенис за Момчиња ќе се изврши во 9:40 часот.
Натпреварите од ПОРТОКАЛОВИОТ ТЕНИС за ДЕВОЈЧИЊА започнуваат во САБОТА на 04.05..2019 година во 11:оо Часот, по претходно запишување кое започнува во 10:30 до 10:45 час. Влечењето на жрепката за Портокаловиот Тенис за Девојчиња ќе се изврши во 10:50 часот.
Натпреварите од ЦРВЕНИОТ ТУРНИР започнуваат во САБОТА на 04.05.2019 година во 12,00 часот, по претходно запишување кое започнува во 11:3о до 11:45 часот. Влечењето на ждрепката за Црвениот Тенис ќе се изврши во 13:00 часот.

РОКОТ ЗА ПРИЈАВА ЗА ДЕТСКИ ТЕНИС Е ДО ЧЕТВРТОК, 02.05.2019 година. Доколку некој од Вашите членови и подоцна се одлучи да учествува на детскиот турнир, тогаш сите заинтересирани учесници кои нема да бидат пријавени во реокот за пријава, а сакаат да настапат на турнирот, во периодот на запишување може да се пријават кај Делегатот на турнирот.Зелен Тенис
за момчиња и девојчиња
до 11 години

детски тенис
црвен и портсокалов тенис

листа на пријавени

Јуниори

Јуниорки

црвен тенис
портокалов момчиња
портокалов девојчиња

Жребки:

Јуниори

Јуниорки

црвен тенис- на лице место
портокалов момчиња- на лице место
портокалов девојчиња- на лице место

Распоред за играње:

Сабота: 04.05.2019 година

Сабота: 04.05.2019 година: на лице место

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11