октомври 2018
Зелен тенис ИТЦМ
 На ден, 05.10.2018 година, во канцелариите на Македонската Тениска Федерација, со почеток во 12 часот ќе биде извршено извлекување за Зелениот турнир за момчиња и девојчиња до 11 години, кое ќе се одржи на терените на тенискиот клуб ИТЦМакедонија-Скопје во периодот од 06.10.-08.10.2018 година.

опис

Зелен турнир
за момчиња и девојчиња до 11 години

листа на пријавени

1.момчиња
2. девојчиња

жребки

1. момчиња
1.а.момчиња пред коло
2. девојчиња

Распоред за играње

Сабота: 06.10.2018
Недела: 07.10.2018
септември 2018
зелен тенис -Југ
 На ден 07.09.2018 година, со почеток во 11 часот ќе биде извршено извлекување за Зелениот турнир за момчиња и девојчиња до 11 години, кој ќе се одржи на терените на Тенискиот клуб Југ-Скопје, во периодот од 08.09.-10.09.2018 година.

До сега на адреса на македонската тениска Федерација, за Зелениот турнир за момчиња и девојчиња до 11 години, пристигнати се следните пријави:
1. момчиња
2. девојчиња

Жребки и распоред за играње  за Зелениот турнир за момчиња и девојчиња до 11 години

Жребови:
1. момчиња
2.девојчиња


Распоред за играње:
Сабота: 08.09.2018 година
јуни 2018
Зелен тенис -Тенниспарк Скопје
  

На ден 22.06.2018 година, на терените на Тенискиот клуб Црна Река-Кавадарци, со почеток во 12 часот беше извршено извлекување за Зелениот турнир, кој ќе се одржи на терените на Тенискиот клуб Тенниспарк Скопје-Скопје, во периодот 23.06.-25.06.2018.

 

опис 

Зелен тенис

 

листа на пријавени

1.        Момчиња
2.        Девојчиња

жребки

1.       Момчиња
2.        Девојчиња

Распоред за играње

Сабота: 23.06.2018

 
јуни 2018
6 Меморијал Александар Славковски
 На ден 07.06.2018 година, со почеток во 12 часот беше извршено извлекување за Зелениот турнир, кој е дел од Фестивалот за детски тенис Меморијал Александар Славковски, кој се одржува 6 години по ред.
Фестивалот за детски тенис 6 Меморијал Александар Славковски, се одржува на терените на Тенискиот клуб Југ-Скопје, ЗЕЛЕН ТЕНИС во периодот 08.06.-10.06.2018 година, а црвен и портокалов турнир во периодот 09.-10.06.2018 година.

 

Фестивал детски тенис-

МЕМОРИЈАЛ АЛЕКСАНДАР СЛАВКОВСКИ

 

опис 

Фестивал детски тенис-црвен и портокалов тенис

Фестивал детски тенис- Зелен тенис

 

листа на пријавени

1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенис

 1. момчиња

2. девојчиња

жребки

НА ЛИЦЕ МЕСТО
1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенис

1.момчиња
2. девојчиња

Распоред за играње

 на лице место

 Петок: 08.06.2018
Сабота: 09.06.2018


мај 2018
Пласман на зелените турнири 21.05.2018
 
      ZOPM TAA ZOPM ITCM OPM BOREC OPM AKV OPM Negotino Mem.A.Slav. OPM TAA OPM Ohrid Fes.Bitola OPM C.Reka OPM ITCM OPM E.Set
Име презиме КЛУБ година 06.02.2018 13.03.2018 15.04.2018 08.05.2018 20.05.2018 02.06.2017 02.07.2017 28.08.2017 19.09.2017 24.09.2017 10.10.2017 23.10.2017
Berat Fejzuli ATK 16.08.2008 2 mesto 1/4 finale 1 Mesto 1 mesto               1/4 finale
Filip Mitevski Jug 05.02.2008   1/2 Finale 1/2 Finale 1/2 finale 1 mesto       1/2 finale 1/2 finale 1/4 finale 1/4 finale
Andrej Davidovski Jug 15.10.2008 1/2 finale   2 Mesto 1/2 finale 2 mesto   1/4 finale       1/4 finale  
Erion Neziri ATK 22.06.2008 1/4 finale 1/4 finale 1/2 Finale 2 mesto 1/2 finale              
Kristijan Janev Jug 16.02.2008   1 mesto 1/4 finale   1/4 finale     1/2 finale        
Samoil ^estovaliev Jug 18.07.2008           1/4 finale 1 mesto       1/4 finale  
Maksim Treneski Jug 03.12.2008   1/2 Finale 1/4 finale 1/4 finale 1/4 finale              
Petar Duqanov Jug 11.12.2007   2 mesto                    
Filip Atanasovski Jug 10.06.2007 1/4 finale 1/4 finale 1/4 finale   1/4 finale       1/4 finale      
Matej Petrevski Negotino 22.05.2007       1/4 finale 1/2 finale         1/4 finale    
Nemawa Stojanovi} Negotino 31.08.2008 1/4 finale             1/4 finale        
Nikola Joki} Leonti} 28.05.2007 1/4 finale 1/4 finale                    
Petar Bo{ku MTP 15.06.2008         1/4 finale   1/4 finale          
Stefan Novkovski MTP 18.10.2008       1/4 finale                
Martin Terzijev ITCM 22.10.2007                       1/4 finale
Jovan Jakov~evski Leonti} 20.01.2007             1/4 finale          
Pavel Mukaetov Crna Reka 19.09.2008               1/4 finale        
Atanas Jan~ev Negotino 25.12.2008                  1/4 finale      
Bo`idar Krstev Me~Point 07.01.2008                   1/4 finale    
Semi Kito ATK 04.11.2007 1/4 finale                      
Martin Dimanovski Jug 03.04.2007     1/4 finale                  
Matej Dodevski Kumanovo 14.04.2008       1/4 finale                

Име презиме КЛУБ година 13.02.2017 13.03.2018 15.04.2018 08.05.2018 20.05.2018 02.06.2017 02.07.2017 28.08.2017 19.09.2017 24.09.2017 10.10.2017 23.10.2017
Mila Gugu~evska Bitola 02.02.2008 2 mesto 1 mesto         1/4 finale   2 mesto 2 mesto 1 mesto 1 mesto
Iva Keckarova Ohrid 01.07.2008 1 mesto 1/2 finale 2 Mesto   1 mesto         1/4 finale 2 mesto 1/2 finale
Jana Bo`inovska Jug 17.08.2007 1/2 finale 1/2 finale 1/4 Finale 1/4 finale 1/2 finale   1/4 finale 1/4 finale 1/4 finale   1/4 finale 1/2 finale
Ana Mitevska Jug 06.11.2007 1/4 finale   1/4 finale 1/2 finale 1/2 finale             1/4 finale
Blagica Lazarova Net 13.12.2007     1/2 finale 1/2 finale 1/4 finale       1/4 finale      
Katja Ivanovska MTP 18.05.2007 1/4 finale 1/4 finale     2 mesto           1/4 finale  
Aleksandra Stefanovi} Ohrid 02.05.2007               1 mesto        
Lusi Atanasova Borec 20.08.2007       2 mesto 1/4 finale             1/4 finale
Neris ]azim Jug 05.04.2007     1/2 finale 1/4 finale         1/4 finale      
Slavjanka Andreev Borec 11.06.2007   1/4 finale 1/4 Finale 1/4 finale 1/4 finale           1/4 finale  
Awa Ostoji} ATK 09.06.2008 1/4 finale     1/4 finale 1/4 finale              
Elena Janeva Crna Reka 16.11.2007   1/4 finale 1/4 finale                  
Sofija Dimeska Prilep 30.09.2007           1/4 finale            
Teona Andova Jug 06.07.2007   1/4 finale                    
мај 2018
Зелен тенис-Неготино-нЕГОТИНО
 

На ден, 18.05.2018 година, во канцелариите на тенискиот клуб Југ-Скопје, со почеток во 11 часот ќе биде извршено извлекување за Зелениот турнир за момчиња и девојчиња до 11 години, кој ќе се одржи на терените на тенискиот клуб Неготино-Неготино, во периодот од 19.05.-21.05.2018 година.

Отвореното првенство на Македонија за јуниори и јуниорки до 18 години, кое требаше да се одржи на терените на Тенискиот клуб Тенниспарк Скопје-Скопје, во периодот од 19.05.-21.05.2018 година,  се откажува поради недоволен број на пријавени учесници.  За турнирот стигнаа пријави само за Срѓан Спасеновски, Елдин Хусеиновиќ и Матеј Арсов.

опис 

 

ЗЕЛЕН ТЕНИС за момчиња и девојчиња до 11 години

 

листа на пријавени

Момчиња

 

девојчиња

 

жребки

Момчиња

девојчиња

 

Распоред за играње

Сабота: 19.05.2018


 

мај 2018
пласман на портокалови турнири-Борец
 
      ZOPM TAA ZOPM ATK OPM FanTen OPM Tumba OPM Borec OPM Jug OPM C.Reka OPM Ohrid OPM TAA Fest.Bitola OPM ATK OPM ITCM
Име презиме КЛУБ година 24.12.2017 05.03.2018 02.04.2018 22.04.2018 13.05.2018 04.06.2017 25.06.2017 14.08.2017 28.08.2017 19.09.2017 02.10.2017 22.10.2017
Damjan Vladevski Akademija 10.09.2008 1/2 finale 1 mesto 1 Mesto     1/4 finale     2 mesto   1 mesto 1 mesto
Aleksandar Gruji} Jug 12.03.2010     1/2 finale 1 mesto           2 mesto 1/4 finale 2 mesto
Maksimilijan Aleksovski Jug 14.02.2008   2 mesto 1/4 finale 2 mesto 1/2 finale              
Vawa Spasi} ITCM 21.10.2008 1/4 finale   2 mesto 1/4 finale 2 Mesto           1/4 finale 1/4 finale
Petar Xugomanov ATK 08.06.2008   1/4 finale 1/4 finale 1/2 finale 1 Mesto     1/4 finale     1/4 finale 1/4 finale
Igor Srbqak ITCM 03.09.2008   1/2 finale     1/4 finale       1/2 finale      
Maibam Manijaj Metei Akademija 24.01.2008   1/2 finale 1/2 finale                  
Darjan Dimanovski ITCM 10.06.2008 1/4 finale     1/4 finale 1/2 finale              
Ivan Mitevski Jug 05.02.2008         1/4 finale         1/2 finale    
David Grabul Jug 30.09.2009       1/2 finale 1/4 finale              
Boban Hristijan Kiselovski Prilep 12.08.2009               1/2 finale        
Stefan Novkovski ATK 13.03.2008 1/4 finale     1/4 finale               1/4 finale
Antonio Mladenovski ATK 03.03.2008   1/4 finale 1/4 finale 1/4 finale                
Damjan Ruseski Ohrid 28.03.2009             1/4 finale 1/4 finale        
Marko Avramovski Jug 31.09.2009   1/4 finale                    
Andrej Davidovski Jug 15.10.2008           1/4 finale            
Nikodim Gegovski Me~Point 04.09.2008             1/4 finale          
David Ja}imovski Crna Reka 14.12.2009             1/4 finale          
Mihail Dimkovski Tumba 31.05.2010             1/4 finale          
Damjan Stojanovski Jug 12.06.2008   1/4 finale                    
Bojan Kirovski Fan Tenis 22.07.2009     1/4 finale                  
Redon Arifi Jug 28.10.2008         1/4 finale              

      ZOPM TAA ZOPM ATK OPM FanTen OPM Tumba OPM Borec OPM Jug OPM C.Reka OPM Ohrid OPM TAA Fest.Bitola OPM ATK OPM ITCM
Име презиме КЛУБ година 24.12.2017 05.03.2018 02.04.2018 22.04.2018 13.05.2018 04.06.2017 25.06.2017 14.08.2017 28.08.2017 19.09.2017 02.10.2017 22.10.2017
Sara Mitevska MTP 17.04.2010   1 mesto 1 mesto 1 mesto     1/4 finale 1/4 finale     1/2 finale 1/4 finale
Qubica Andonovska Net 09.03.2009 2 mesto 1/2 finale             1/2 finale 1/4 finale   1 mesto
Damjana Kunovska MTP 03.09.2008 1/2 finale     2 mesto             1/2 finale  
Angela Naumovska ITCM 21.10.2008           1/4 finale   1/4 finale       2 mesto
Erisa Selimova ATK 13.12.2008   2 mesto                   1/2 funale
Awa Trajkovska Borec 02.06.2008         1 mesto              
Kalina \eorgieska Prilep 17.03.2009           1/4 finale   1/2 finale   1/4 finale    
Kalina Kuzmanovska Fan Tenis 13.05.2008     2 mesto                  
Dorija Ingilizova Borec 01.10.2008         2 mesto              
Kaja Vasilevska ITCM 22.04.2008 1/2 finale                     1/4 finale
Elena Bo`inovska Tumba 06.06.2008       1/2 finale     1/4 finale          
Tijana Danilovi} Crna Reka 07.10.2008             1/2 finale          
Elena V~kovska Bitola 16.04.2008                   1/2 finale    
Irina Pi{tolova ATK 15.12.2009   1/2 finale                    
Ana Stoj~eva Jug 23.01.2010     1/2 finale                  
Nina Mafkova Net 10.09.2009     1/2 finale                  
Nina Krstevska Borec 08.06.2008         1/2 finale              
Mila Angelova Crna Reka 20.11.2008           1/4 finale            
Mila Sel~anec Viner Pro 23.03.2009                   1/4 finale    
Pepita Dimitrova Kruna 05.01.2008   1/4 finale                    
Ivana Naneva Jug 27.05.2010       1/2 finale                

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11