мај 2018
пласман на зелените турнири 2018
 
      ZOPM TAA ZOPM ITCM OPM BOREC OPM AKV Mem.A.Slav. OPM TAA OPM Ohrid Fes.Bitola OPM C.Reka OPM ITCM OPM E.Set
Име презиме КЛУБ година 06.02.2018 13.03.2018 15.04.2018 08.05.2018 02.06.2017 02.07.2017 28.08.2017 19.09.2017 24.09.2017 10.10.2017 23.10.2017
Berat Fejzuli ATK 16.08.2008 2 mesto 1/4 finale 1 Mesto 1 mesto             1/4 finale
Filip Mitevski Jug 05.02.2008   1/2 Finale 1/2 Finale 1/2 finale       1/2 finale 1/2 finale 1/4 finale 1/4 finale
Andrej Davitkovski Jug 15.10.2008 1/2 finale   2 Mesto 1/2 finale   1/4 finale       1/4 finale  
Kristijan Janev Jug 16.02.2008   1 mesto 1/4 finale       1/2 finale        
Erion Neziri ATK 22.06.2008 1/4 finale 1/4 finale 1/2 Finale 2 mesto              
Samoil ^estovaliev Jug 18.07.2008         1/4 finale 1 mesto       1/4 finale  
Petar Duqanov Jug 11.12.2007   2 mesto                  
Maksim Treneski Jug 03.12.2008   1/2 Finale 1/4 finale 1/4 finale              
Filip Atanasovski Jug 10.06.2007 1/4 finale 1/4 finale 1/4 finale         1/4 finale      
Nemawa Stojanovi} Negotino 31.08.2008 1/4 finale           1/4 finale        
Nikola Joki} Leonti} 28.05.2007 1/4 finale 1/4 finale                  
Matej Petrevski Negotino 22.05.2007       1/4 finale         1/4 finale    
Stefan Novkovski MTP 18.10.2008       1/4 finale              
Martin Terzijev ITCM 22.10.2007                     1/4 finale
Jovan Jakov~evski Leonti} 20.01.2007           1/4 finale          
Petar Bo{ku MTP 15.06.2008           1/4 finale          
Pavel Mukaetov Crna Reka 19.09.2008             1/4 finale        
Atanas Jan~ev Negotino 25.12.2008                1/4 finale      
Bo`idar Krstev Me~Point 07.01.2008                 1/4 finale    
Semi Kito ATK 04.11.2007 1/4 finale                    
Martin Dimanovski Jug 03.04.2007     1/4 finale                
Matej Dodevski Kumanovo 14.04.2008       1/4 finale              

      ZOPM ITCM ZOPM ITCM OPM BOREC OPM AKV Mem.A.Slav. OPM TAA OPM Ohrid Fes.Bitola OPM C.Reka OPM ITCM OPM E.Set  
Име презиме КЛУБ година 13.02.2017 13.03.2018 15.04.2018 08.05.2018 02.06.2017 02.07.2017 28.08.2017 19.09.2017 24.09.2017 10.10.2017 23.10.2017  
Mila Gugu~evska Bitola 02.02.2008 2 mesto 1 mesto       1/4 finale   2 mesto 2 mesto 1 mesto 1 mesto  
Iva Keckarova Ohrid 01.07.2008 1 mesto 1/2 finale 2 Mesto           1/4 finale 2 mesto 1/2 finale  
Zara Zafirovska ATK 11.05.2007 1/4 finale   1 Mesto 1 mesto                
Jana Bo`inovska Jug 17.08.2007 1/2 finale 1/2 finale 1/4 Finale 1/4 finale   1/4 finale 1/4 finale 1/4 finale   1/4 finale 1/2 finale  
Aleksandra Stefanovi} Ohrid 02.05.2007             1 mesto          
Blagica Lazarova Net 13.12.2007     1/2 finale 1/2 finale       1/4 finale        
Ana Mitevska Jug 06.11.2007 1/4 finale   1/4 finale 1/2 finale             1/4 finale  
Lusi Atanasova Borec 20.08.2007       2 mesto             1/4 finale  
Neris ]azim Jug 05.04.2007     1/2 finale 1/4 finale       1/4 finale        
Slavjanka Andreev Borec 11.06.2007   1/4 finale 1/4 Finale 1/4 finale           1/4 finale    
Katja Ivanovska MTP 18.05.2007 1/4 finale 1/4 finale               1/4 finale    
Elena Janeva Crna Reka 16.11.2007   1/4 finale 1/4 finale                  
Awa Ostoji} ATK 09.06.2008 1/4 finale     1/4 finale                
Sofija Dimeska Prilep 30.09.2007         1/4 finale              
Teona Andova Jug 06.07.2007   1/4 finale                    
мај 2018
Детски тенес Борец-Велес
 На терените на Тенискиот клуб Борец-Велес, во периодот од 12.05.-13.05.2018 година ќе се одржи турниорот од проектот детски тенис- црвен и портокалов тенис. Рокот за пријава е до 14 часот на 19.04.2018 година. 

опис 

 

проектот детски тенис- црвен и портокалов тенис

листа на пријавени

1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3.црвен тенис

жребки

на лице место
1.
портокалов момчиња
2.портокалов девојчиња
3.црвен тенис

Распоред за играње

 на лице место


  
   
мај 2018
Меморијал Благој Едровски
  На ден, 04.05.2018 година, во канцеларијата на Македонската тениска федерација, со почеток во 11 часот ќе биде извршено извлекување за Зелениот турнир  Меморијал Благој Едровски за момчиња и девојчиња до 11 години кој ќе се одржи на терените на тенискиот клуб Акватен-Кочани, во периодот од 05.05-07.05.2018 година

опис 

Зелени турнир-
Меморијал Благој Едровски за момчиња и девојчиња до 11 години

листа на пријавени

1. момчиња
2.  девојчиња

жребки

1. момчиња
2.девојчиња

Распоред за играње

Сабота: 05.05.2018


  
  
мај 2018
пласман на портокаловите турнири 2018
 
      ZOPM TAA ZOPM ATK OPM FanTen OPM Tumba OPM Borec OPM Jug OPM C.Reka OPM Ohrid OPM TAA Fest.Bitola OPM ATK OPM ITCM
Име презиме КЛУБ година 24.12.2017 05.03.2018 02.04.2018 22.04.2018 14.05.2017 04.06.2017 25.06.2017 14.08.2017 28.08.2017 19.09.2017 02.10.2017 22.10.2017
Damjan Vladevski Akademija 10.09.2008 1/2 finale 1 mesto 1 Mesto   1 mesto 1/4 finale     2 mesto   1 mesto 1 mesto
Aleksandar Gruji} Jug 12.03.2010     1/2 finale 1 mesto 1/2 finale         2 mesto 1/4 finale 2 mesto
Maksimilijan Aleksovski Jug 14.02.2008   2 mesto 1/4 finale 2 mesto                
Vawa Spasi} ITCM 21.10.2008 1/4 finale   2 mesto 1/4 finale             1/4 finale 1/4 finale
Petar Xugomanov ATK 08.06.2008   1/4 finale 1/4 finale 1/2 finale 1/2 finale     1/4 finale     1/4 finale 1/4 finale
Igor Srbqak ITCM 03.09.2008   1/2 finale             1/2 finale      
Maibam Manijaj Metei Akademija 24.01.2008   1/2 finale 1/2 finale                  
Ivan Mitevski Jug 05.02.2008                   1/2 finale    
Boban Hristijan Kiselovski Prilep 12.08.2009               1/2 finale        
Stefan Novkovski ATK 13.03.2008 1/4 finale     1/4 finale               1/4 finale
Darjan Dimanovski ITCM 10.06.2008 1/4 finale     1/4 finale 1/4 finale              
Antonio Mladenovski ATK 03.03.2008   1/4 finale 1/4 finale 1/4 finale                
David Grabul Jug 30.09.2009       1/2 finale                
Damjan Ruseski Ohrid 28.03.2009             1/4 finale 1/4 finale        
Marko Avramovski Jug 31.09.2009   1/4 finale     1/4 finale              
Andrej Davidovski Jug 15.10.2008           1/4 finale            
Nikodim Gegovski Me~Point 04.09.2008             1/4 finale          
David Ja}imovski Crna Reka 14.12.2009             1/4 finale          
Mihail Dimkovski Tumba 31.05.2010             1/4 finale          
Damjan Stojanovski Jug 12.06.2008   1/4 finale                    
Bojan Kirovski Fan Tenis 22.07.2009     1/4 finale                  

      ZOPM TAA ZOPM ATK OPM FanTen OPM Tumba OPM Borec OPM Jug OPM C.Reka OPM Ohrid OPM TAA Fest.Bitola OPM ATK OPM ITCM
Име презиме КЛУБ година 24.12.2017 05.03.2018 02.04.2018 22.04.2018 14.05.2017 04.06.2017 25.06.2017 14.08.2017 28.08.2017 19.09.2017 02.10.2017 22.10.2017
Sara Mitevska MTP 17.04.2010   1 mesto 1 mesto 1 mesto     1/4 finale 1/4 finale     1/2 finale 1/4 finale
Qubica Andonovska Net 09.03.2009 2 mesto 1/2 finale             1/2 finale 1/4 finale   1 mesto
Damjana Kunovska MTP 03.09.2008 1/2 finale     2 mesto             1/2 finale  
Angela Naumovska ITCM 21.10.2008           1/4 finale   1/4 finale       2 mesto
Erisa Selimova ATK 13.12.2008   2 mesto                   1/2 funale
Kalina \eorgieska Prilep 17.03.2009           1/4 finale   1/2 finale   1/4 finale    
Kalina Kuzmanovska Fan Tenis 13.05.2008     2 mesto                  
Kaja Vasilevska ITCM 22.04.2008 1/2 finale                     1/4 finale
Elena Bo`inovska Tumba 06.06.2008       1/2 finale     1/4 finale          
Tijana Danilovi} Crna Reka 07.10.2008             1/2 finale          
Elena V~kovska Bitola 16.04.2008                   1/2 finale    
Irina Pi{tolova ATK 15.12.2009   1/2 finale                    
Ana Stoj~eva Jug 23.01.2010     1/2 finale                  
Nina Mafkova Net 10.09.2009     1/2 finale                  
Mila Angelova Crna Reka 20.11.2008           1/4 finale            
Mila Sel~anec Viner Pro 23.03.2009                   1/4 finale    
Pepita Dimitrova Kruna 05.01.2008   1/4 finale                    
Ivana Naneva Jug 27.05.2010       1/2 finale                

април 2018
4-ти детски турнир Тумба -Куманово
 На терените на Тенискиот клуб Тумба-Куманово, во периодот од 21.04.-23.04.2018 година ќе се одржи турниорот од проектот детски тенис- црвен и портокалов тенис. Рокот за пријава е до 14 часот на 19.04.2018 година.

Листата на пријавени ќе биде објавена на ден 20.04.2018 година во 9 часот.

проектот детски тенис- црвен и портокалов тенис листа на пријавени:

1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенисЖребки:

1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3.црвен тенисаприл 2018
Зелен тенис-Борец, Велес
 На ден, 13.04.2018 година, во канцеларијата на Македонската тениска федерација, со почеток во 11 часот ќе биде извршено извлекување за турнирот од проектот детски тенис- ЗЕЛЕН ТУРНИР за момчиња и девојчиња до 11 години, кој ќе се одржи на тениските терени на Тенискиот клуб Борец-Велес, во периодот од 14.04.-15.04.2018 година.

опис 

 

ЗЕЛЕН ТУРНИР за момчиња и
девојчиња до 11 години

листа на пријавени

 1. момчиња
2. девојчиња

жребки

 1.момчиња
2. девојчиња

Распоред за играње

 Сабота: 14.04.2018

   

 
април 2018
Детски тенис-Фан тенис Скопје
 На терените на Тенискиот клуб Фан Тенис-Скопје, во периодот од 31,03,-01,04,2018 година ќе се одржи турнир од проектот Детски тенис, црвен и портокалов турнир.

листа на пријавени:

1. црвен
2. портокалов тенис момчиња
3 портокалов тенис -девојчиња

Жребови:

1. црвен тенис
2. портокалов дрвојчиња
3.портокалов момчиња

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11