март 2018
детски тенис ИТЦМ-Скопје
  На ден, 09.03.2018 година, во канцеларијата на Македонската тениска федерација, со почеток во 11 часот ќе биде извршено извлекување за Зелениот турнир за момчиња и девојчиња до 11 години, кој ќе се одржи на тениските терени на Тенискиот клуб ИТЦ Македонија-Скопје, во периодот од 10.03.-12.03.2018 година.


опис Зелениот турнир за момчиња и
 девојчиња до 11 години
листа на пријавени 1. момчиња
2.девојчиња
жребови 1. момчиња
2.девојчиња
распоред за играње Сабота: 10.03.2018
Недела: 11.03.2018

 
март 2018
2 детски турнир-АТК-Скопје
  На терените на Тенискиот клуб Академија за тенис Крстевски-АТК-Скопје, во периодот од 03.03.-04.03.2018година ќе се одржи ќе се одржи зимски турнир од проектот ДЕТСКИ ТЕНИС црвен и портокалов тенис.

ЗАПИШУВАЊЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА во САБОТА на 03.03.2018 година во 9:00 до 9:30 часот
ЗАПИШУВАЊЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА САБОТА на 03.03.2018 година во 11:00 до 11:15 часот
ЗАПИШУВАЊЕ ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 година во 11:0о до 11:3о часот

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА САБОТА на 03.03.2018 година во 9:40 часот
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА САБОТА на 03.03.2018 година во 11:20часот
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 во 11:40 часот

ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА САБОТА на 03.03.2018 година, во 10 часот
ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА САБОТА на 03.03.2018 година, во 11:30 часот
ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 година, во 12 часот

опис ДЕТСКИ ТЕНИС
листа на пријавени 1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенис
жребови на лице место
1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенис
    
распоред за играње на лице место


февруари 2018
зелен тенис Тениска Академија-Скопје
  Ве известуваме дека на ден 02.02.2018 година, со почеток во 11 часот ќе биде извршено извлекување за Зелениот турнир за момчиња и девојчиња до 11 години, кој ќе се одржи на терените на Тенискиот клуб Тениска Академија-Скопје, во периодот 03.02.-06.02.2018 година. (на извлекувањето можат да присуствуваат исклучиво претставници од клубови, или лица овластени од страна на клубовите)


Листата на Учесници на Зелениот турнир за момчиња и девојчиња до 11 години, во организација на Тенискиот клуб Тениска Академија-Скопје, во периодот 03.02.-06.02.2018 година:
1. момчиња
2. девојчиња

Жребови:
1. момчиња
2. девојчиња


Распоред за играње
1. Сабота, 03.02.2018
2. Недела, 04.02.2018 
 
декември 2017
детски тенис Тениска Академија-Скопје
 На терените на Тенискиот клуб Тениска Академија-Скопје, во периодот од 23.12.-24.12.2017 година ќе се одржи ќе се одржи турнир од проектот Детски тенис, црвен и портокалов турнир.
ЗАПИШУВАЊЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА во Тениски клуб Тениска Академија  во САБОТА на 23.12.2017 година во 9:00 до 9:30 часот
ЗАПИШУВАЊЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 година во 9:00 до 9:30 часот
ЗАПИШУВАЊЕ ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 година во 11:2о до 11:4о часот

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА во Тениски клуб Тениска Академија  во САБОТА на 23.12.2017 во 9:40 часот
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 во 9:40 часот
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 во 11:50 часот

ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА во Тениски клуб Тениска Академија  во САБОТА на 23.12.2017 год, во 10 часот
ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 год, во 10 часот
ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 година, во 12 часот

опис ДЕТСКИ ТЕНИС
листа на пријавени 1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенис
жребови на лице место
1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенис
      
распоред за играње на лице место


октомври 2017
Зелен тенис ИТЦМ-Скопје
   На ден, 06.10.2017 година, во канцеларијата на Македонската тениска федерација, со почеток во 11 часот ќе биде извршено извлекување за турнирот ЗЕЛЕН ТЕНИС, кој ќе се одржи на тениските терени на ИТЦ Македонија-Скопје, во периодот од 07.10.-08.10.2017 година.


опис ЗЕЛЕН ТЕНИС  
листа на пријавени
листа на поканети тенисери
листа на пријавени
1. момчиња
2. девојчиња
жребови 1. момчиња
2. девојчиња
распоред за играње Сабота: 07.10.2017

април 2012
ЦРВЕН И ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС, ТК АС ПЛУС-Скопје, 05.05.-06.05.2012
април 2012
Пласман ан зелените турнири во 2012 година
Пласман ан зелените турнири во 2012 година
      ЛЕОНТИЌ АС ЈУГ
Име презиме КЛУБ година ЗОПМ ЗОПМ ЗОПМ
Лаше Киквидзе Југ 26,07,2002 1 место 2 место 1/2 финале
Кристијан Селчанец Винер Про 21,10,2002 2 место 1/4 финале 1 место
Дамјан Поповски АТК 08.06.2002   1 место 2 место
Ведран Радоњанин Југ 29,09,2002 1/4 финале 1/2 финале 1/4 финале
Калист Филиповски Југ 18,04,2002 1/4 финале 1/2 финале 1/4 финале
Никола Николовски Југ 23,02,2002 1/2 финале    
Теон Николовски АТК 28,03,2002 1/2 финале    
Енсар Пепиќ Југ       1/4 финале
Калин Ивановски АТК 01,04,2002 1/4 финале   1/4 финале
Рон Малики АТК 25,05,2003 1/4 финале    
Берг Бугариќ Југ 24.07.2003   1/4 финале  
Гоерг Муцунски Југ 16,03,2002   1/4 финале  
Бобан Михајлов Атибо 25.01.2003   1/4 финале  
Бесник Дургути Југ       1/2 финале
      ЛЕОНТИЌ АС ЈУГ
Име презиме КЛУБ година ЗОПМ ЗОПМ ЗОПМ
Јана Огњановска Југ 18,04,2002 1 место 1 место 1 место
Ана Ристевска Југ 06,08,2002 1/2 финале 2 место 2 место
Мина Даскаловиќ Југ 11,06,2002 2 место 1/2 финале 1/2 финале
Калина Чапова Југ 02,06,2002 1/2 финале 1/4 финале 1/2 финале
Ема Костадиновска Славија 16.03.2002   1/2 финале  
Миа Спасевска Југ 15,09,2002 1/4 финале 1/4 финале 1/4 финале
Џевахира Пепиќ Југ 12,09,2002 1/4 финале 1/4 финале  
Демјана Кржовска Југ 24,05,2002 1/4 финале   1/4 финале
Јована Божиновска АС 04.07.2002   1/4 финале 1/4 финале
Матеа Ивановска АТК 24,05,2002 1/4 финале    
Ива Петрова АТК       1/4 финале
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11