Детски турнир Академија

На терените на Тенискиот клуб Тениска Академија-Скопје, во периодот од 23.12.-24.12.2017 година ќе се одржи ќе се одржи турнир од проектот Детски тенис, црвен и портокалов турнир.
ЗАПИШУВАЊЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА во Тениски клуб Тениска Академија  во САБОТА на 23.12.2017 година во 9:00 до 9:30 часот
ЗАПИШУВАЊЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 година во 9:00 до 9:30 часот
ЗАПИШУВАЊЕ ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 година во 11:2о до 11:4о часот

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА во Тениски клуб Тениска Академија  во САБОТА на 23.12.2017 во 9:40 часот
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 во 9:40 часот
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 во 11:50 часот

ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА во Тениски клуб Тениска Академија  во САБОТА на 23.12.2017 год, во 10 часот
ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 год, во 10 часот
ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 година, во 12 часот

опис ДЕТСКИ ТЕНИС
листа на пријавени 1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенис
жребови на лице место
1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенис
      
распоред за играње на лице место