Втор дестки турнир-црвен и портокалов тенис

На терените на тенискиот клуб Тениска Академија ДООЕЛ-Скопје во периодот од 02.03.-03.03.2019 година ќе се одржи турнирот од проект детски тенис- црвен и портокалов тенис.

Почеток на натпреварите:  
1. Натпреварите од ПОРТОКАЛОВИОТ ТЕНИС за МОМЧИЊА започнуваат во САБОТА на 02.03.2019 година во 10:оо Часот, по претходно запишување кое започнува во 9:00 до 9:30 час. Влечењето на жрепката за  за Момчиња ќе се изврши во 9:40 часот.

2. Натпреварите од ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС за ДЕВОЈЧИЊА започнуваат во САБОТА на 02.03.2019 година во 12:00 часот, по претходно запишување кое започнува во 11:30 до 11:45 часот. Влечењето на жрепката Девојчиња ќе се изврши во 11:50 часот.

3. Натпреварите  од  ЦРВЕНИОТ ТУРНИР започнуваат во САБОТА на 02.03.2019 година во 13:10 часот, по претходно запишување кое започнува во 12:4о до 13:00 часот. Влечењето на ждрепката за Црвениот Тенис ќе се изврши во 13:00 часот.

Листа на пријавени учесници на детски тенис- црвен и портокалов тенис:
1. Црвен тенис
2.Портокалов тенис-момчиња
3. Портокалов тенис- девојчиња


Резултати од турнирот детски тенис- црвен и портокалов тенис
1. Црвен тенис
2. Портокалов тенис-момчиња
3. Портокалов тенис- девојчиња