Регионални детски турнири Чунга Лунга -АС и Куманово 2010

  Во периодот од 10-11.05.2014 година, предвидено беше да се одиграат 3 регионани детски турнири и тоа:
1. Скопски регион- Тениски клуб Ас Плус-Скопје
2. Источен регион- Тениски клуб Куманово 2010-Куманово
3. Западен регион- Тениски клуб Битола-Битола

Турнирот во Битола поради пријава на мал број на учесници е откажан.

Листа на пријавени за останатите два региони:

Источен регион                                                        Скопски регион

Тениски клуб Куманово 2010-Куманово                        Тениски клуб Ас Плус-Скопје

1. црвен тенис                                                           1. црвен тенис
2. портокалов тенис девојчиња                                  2. портокалов тенис девојчиња
3. портокалов тенис момчиња                                    3. портокалов тенис момчиња