втор детски турнир Југ

  

На терените на Тенискиот клуб Југ- Скопје во периодот од 29.02.-01.03.2020 година, ќе се одржи вториот национален детски турнир во црвен и портокалов тенис.

ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИ
Натпреварите од ПОРТОКАЛОВИОТ ТЕНИС за МОМЧИЊА започнуваат во САБОТА на 29.02.2020 година во 10:оо Ччсот, по претходно запишување кое започнува во 9:15 до 9:45 час. Влечењето на жрепката за  за Момчиња ќе се изврши во 9:450 часот.
Натпреварите од ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС за ДЕВОЈЧИЊА започнуваат во САБОТА на 29.02.2020 година не пред 11:00 часот, по претходно запишување кое започнува во 10:30 до 10:45 часот. Влечењето на жрепката Девојчиња ќе се изврши во 10:45 часот.
Натпреварите  од  ЦРВЕНИОТ ТУРНИР започнуваат во САБОТА на 29.02.2020 година во 12:30 часот, по претходно запишување кое започнува во 11:45 до 12:00 часот. Влечењето на ждрепката за Црвениот Тенис ќе се изврши во 12:15 часот.


Ве молиме да обрнете внимание на доставените пропозиции и правото на настап на учесниците во однос на нивната воздраст,

Црвен Тенис, Момчиња и Девојчиња од 5-8 години, односно родени 2012 година и помлади и

Портокалов Тенис, Момчиња и Девојчиња од 7-10 години, односно родени 2010 година и помлади.

Тоа значи дека сите учесници кои се пријавени за Црвен тенис а се родени 2011 година, ќе треба да учествуваат на Портокалов Тенис.


Листа на до сега пријавени за детски тенис:


1. Црвен тенис

2.Портокалов тенис момчиња
3. Портокалов тенис девојчиња


Резултати постигнати на детски тенис:


1. Црвен тенис

2.Портокалов тенис момчиња
3. Портокалов тенис девојчиња