детски тенис ИТЦМ

На терените на тенискиот клуб ИТЦМакедонија-Скопје во периодот од 20.10.-22.10.2018 година ќе се одржи турнирот од проектот детски тенис- црвен и портокалов тенис.
Листата на пријавени за детскиот турнир согласно пристигнатите пријави можете да ја видите во табелата подоле.

Почеток на натпреварите:
1. Натпреварите од ПОРТОКАЛОВИОТ ТЕНИС за МОМЧИЊА започнуваат во САБОТА на 20.10.2018 година во 10:оо Часот, по претходно запишување кое започнува во 9:00 до 9:30 час. Влечењето на жрепката за за Момчиња ќе се изврши во 9:40 часот.
2. Натпреварите од ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС за ДЕВОЈЧИЊА започнуваат во САБОТА на 20.10.2018 година во 11:30 Часот, по претходно запишување кое започнува во 11:00 до 11:15 часот. Влечењето на жрепката Девојчиња ќе се изврши во 11:20 часот.
3. Натпреварите од ЦРВЕНИОТ ТУРНИР започнуваат во САБОТА на 20.10.2018 година во 12:00 часот, по претходно запишување кое започнува во 11:3о до 11:45 часот., Влечењето на ждрепката за Црвениот Тенис ќе се изврши во 11:50 часот.


опис

детски тенис
црвен и портокалов тенис

листа на пријавени
листа на поканети тенисери

листа на пријавени
1. црвен тенис
2. портокалов тенис момчиња
3. портокалов тенис девојчиња

жребови

на лице место
1. црвен тенис
2. портокалов тенис момчиња
3. портокалов тенис девојчиња