Втор зимски детски турнир ИТЦ Македонија

 Во периодот од 04 до 05 март 2017 година во организација на Тенискиот клуб ИТЦ Македонија Скопје а на две локации Тенискиот клуб Академија Скопје и Тенискиот клуб ИТЦ Македонија -Скопје ќе се одржи зимски детски турнир црвен и портокалов тенис.

На адреса на Македонската тениска Федерација пристигнаа пријави за:

- црвен тенис - 11 учесници
- портокалов тенис -момчиња - 34 учесници
- портокалов тенис -девојчиња - 13 учеснички

ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДАКА НА ЛИЦЕ МЕСТО КЛУБОВИТЕ МОЖАТ ДА ИСПРАТАТ И ДОПОЛНИТЕЛНИ УЧЕСНИЦИ

На турнирот се постигнаа следните резултати:

- црвен тенис

- портокалов тенис -момчиња 
- портокалов тенис -девојчиња