3 детски тенис Фан Тенис

На терените на Тенискиот клуб Фан Тенис-Скопје, во периодот од 31,03,-01,04,2018 година ќе се одржи турнир од проектот Детски тенис, црвен и портокалов турнир.

листа на пријавени:

1. црвен
2. портокалов тенис момчиња
3 портокалов тенис -девојчиња

Жребови:

1. црвен тенис
2. портокалов дрвојчиња
3.портокалов момчиња