2 детски турнир АТК

 На терените на Тенискиот клуб Академија за тенис Крстевски-АТК-Скопје, во периодот од 03.03.-04.03.2018година ќе се одржи ќе се одржи зимски турнир од проектот ДЕТСКИ ТЕНИС црвен и портокалов тенис.

ЗАПИШУВАЊЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА во САБОТА на 03.03.2018 година во 9:00 до 9:30 часот
ЗАПИШУВАЊЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА САБОТА на 03.03.2018 година во 11:00 до 11:15 часот
ЗАПИШУВАЊЕ ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 година во 11:0о до 11:3о часот

ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА САБОТА на 03.03.2018 година во 9:40 часот
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА САБОТА на 03.03.2018 година во 11:20часот
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЖРЕБКА ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 во 11:40 часот

ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС МОМЧИЊА САБОТА на 03.03.2018 година, во 10 часот
ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС ДЕВОЈЧИЊА САБОТА на 03.03.2018 година, во 11:30 часот
ПОЧЕТОК НА НАТПРЕВАРИТЕ ЦРВЕН ТЕНИС во Тениски клуб ИТЦМ во САБОТА на 23.12.2017 година, во 12 часот

опис ДЕТСКИ ТЕНИС
листа на пријавени 1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенис
жребови на лице место
1. портокалов момчиња
2. портокалов девојчиња
3. црвен тенис
    
распоред за играње на лице место