Продолжение на Чунга Лунга национален турнир

 

До: Тениските клубови членки на МТФ

Скопје, 10.10.2011 година

Предмет: Известување за продолжување на Националниот турнир Чунга Лунга

Почитувани,

Ве известуваме дека продолжувањето на националниот Чунга Лунга турнир во црвен, портокалов и зелен тенис ќе се одвива споеред следниот распоред:

1. ЗЕЛЕН ТЕНИС- МОМЧИЊА- ВТОРНИК 11,10,2011 ГОДИНА ВО 10 ЧАСОТ

2. ЗЕЛЕН ТЕНИС- ДЕВОЈЧИЊА- ВТОРНИК 11,10,2011 ГОДИНА ВО 11:15 ЧАСОТ

3. ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС- МОМЧИЊА- САБОТА 15,10,2011 ГОДИНА ВО 11:00 ЧАСОТ

4. ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС- ДЕВОЈЧИЊА- САБОТА 15,10,2011 ГОДИНА ВО 11:30 ЧАСОТ

5. ЦРВЕН ТЕНИС- САБОТА 15,10,2011 ГОДИНА ВО 11:00 ЧАСОТ

НАПОМЕНА

Ве известуваме дека во врска со црвениот тенис, во саботата на 08.10.2011 година се запишаа вкупно 37 учесници за црвен тенис.

Ве молиме доколку одредени дечиња сакатра да допријавите за црвениот тенис истото тоа да го сторите најдоцна до четврток до 12 часот, преку Вашиот матичен клуб, по факс 02/3229687или електронска пошта на адреса на Македонкста тениска федерација mtf@unet.com.mk

Со почит,

Македонска Тениска Федерација