Новогодишен турнир од проектот детски тенис-црвен и портокалов турнир

 


Ве известуваме дека за Новогодишниот турнир од проектот детски тенис-црвен и портокалов турнир кој ќе се одржи на терените на Тенискиот клуб Мак Тенис Про-МТП- Скопје, во  периодот од 22 до 23.12.2012  пријавени за учество се
црвен тенис- 31 учесник
- портокалов тенис момчиња 22 учесници
- портокалов тенис девојчиња- 21 учесничка

Турнирот е од Календарот а натпреварување 2013, затоа Ве потсетуваме дека сите играчи мораат да се регистрираат преку матичните клубови во МТФ.

Уплаќањето на годуишната такса за регистрација на членови потребно е да се изврши преку матичниот клуб или вирмански, во име на членот со негов матичен број, на сметка

Македонска Тениска Федерација
жиро сметка: 370011100031389
банка депонент: Еуростандард банка-Скопје
даночен број: 4030993247686
цел на дознака: уплата на годишна такса за регистрација на членови-детски тенис за 2013 година
 
 
 

Пропозициите за турнирот можете да ги симнете тука.