прв детски турнир-црвен и портокалов тенис ИТЦМ

  На терените на тенискиот клуб ИТЦМакедонија-Скопје во периодот од 22.12.-23.12.20188 година ќе се одржи турнирот од проектот детски тенис- црвен и портокалов тенис

Почеток на натпреварите:  
1. Натпреварите од ПОРТОКАЛОВИОТ ТЕНИС за МОМЧИЊА започнуваат во САБОТА на 22.12.2018 година во 10:оо Часот, по претходно запишување кое започнува во 9:00 до 9:30 час. Влечењето на жрепката за  за Момчиња ќе се изврши во 9:40 часот.
2. Натпреварите од ПОРТОКАЛОВ ТЕНИС за ДЕВОЈЧИЊА започнуваат во САБОТА на 22.12.2018 година во 11:30 Часот, по претходно запишување кое започнува во 11:00 до 11:15 часот. Влечењето на жрепката Девојчиња ќе се изврши во 11:20 часот.
3. Натпреварите  од  ЦРВЕНИОТ ТУРНИР започнуваат во САБОТА на 22.12.2018 година во 13:10 часот, по претходно запишување кое започнува во 12:4о до 13:00 часот., Влечењето на ждрепката за Црвениот Тенис ќе се изврши во 13:00 часот.

Листа на пријавени учесници:
1. Црвен тенис- 5 учесници
2. Портокалов тенис-момчиња- 14 учесници
3. Портокалов тенис- девојчиња- 5 учеснички


Резултати од турнирот
1. Црвен тенис
2. Портокалов тенис-момчиња
3. Портокалов тенис- девојчиња