Новогодишeн турнир-проект детски тенис, 22-23.12.2012 година

 

Ве известуваме дека во периодот од 22 до 23.12.2012  ќе се одиграат на терените на Тенискиот клуб Мак Тенис Про-МТП- Скопје, ке се одржи Новогодишен турнир од проектот детски тенис-црвен ипортокалов турнир.

Турнирот е од Календарот а натпреварување 2013, затоа Ве потсетуваме дека сите играчи мораат да се регистрираат преку матичните клубови во МТФ.

Уплаќањето на годуишната такса за регистрација на членови потребно е да се изврши преку матичниот клуб или вирмански, во име на членот со негов матичен број, на сметка

Македонска Тениска Федерација
жиро сметка: 370011100031389
банка депонент: Еуростандард банка-Скопје
даночен број: 4030993247686
цел на дознака: уплата на годишна такса за регистрација на членови-детски тенис за 2013 година