мај 2018
Пласман на зелените турнири 21.05.2018
 
      ZOPM TAA ZOPM ITCM OPM BOREC OPM AKV OPM Negotino Mem.A.Slav. OPM TAA OPM Ohrid Fes.Bitola OPM C.Reka OPM ITCM OPM E.Set
Име презиме КЛУБ година 06.02.2018 13.03.2018 15.04.2018 08.05.2018 20.05.2018 02.06.2017 02.07.2017 28.08.2017 19.09.2017 24.09.2017 10.10.2017 23.10.2017
Berat Fejzuli ATK 16.08.2008 2 mesto 1/4 finale 1 Mesto 1 mesto               1/4 finale
Filip Mitevski Jug 05.02.2008   1/2 Finale 1/2 Finale 1/2 finale 1 mesto       1/2 finale 1/2 finale 1/4 finale 1/4 finale
Andrej Davidovski Jug 15.10.2008 1/2 finale   2 Mesto 1/2 finale 2 mesto   1/4 finale       1/4 finale  
Erion Neziri ATK 22.06.2008 1/4 finale 1/4 finale 1/2 Finale 2 mesto 1/2 finale              
Kristijan Janev Jug 16.02.2008   1 mesto 1/4 finale   1/4 finale     1/2 finale        
Samoil ^estovaliev Jug 18.07.2008           1/4 finale 1 mesto       1/4 finale  
Maksim Treneski Jug 03.12.2008   1/2 Finale 1/4 finale 1/4 finale 1/4 finale              
Petar Duqanov Jug 11.12.2007   2 mesto                    
Filip Atanasovski Jug 10.06.2007 1/4 finale 1/4 finale 1/4 finale   1/4 finale       1/4 finale      
Matej Petrevski Negotino 22.05.2007       1/4 finale 1/2 finale         1/4 finale    
Nemawa Stojanovi} Negotino 31.08.2008 1/4 finale             1/4 finale        
Nikola Joki} Leonti} 28.05.2007 1/4 finale 1/4 finale                    
Petar Bo{ku MTP 15.06.2008         1/4 finale   1/4 finale          
Stefan Novkovski MTP 18.10.2008       1/4 finale                
Martin Terzijev ITCM 22.10.2007                       1/4 finale
Jovan Jakov~evski Leonti} 20.01.2007             1/4 finale          
Pavel Mukaetov Crna Reka 19.09.2008               1/4 finale        
Atanas Jan~ev Negotino 25.12.2008                  1/4 finale      
Bo`idar Krstev Me~Point 07.01.2008                   1/4 finale    
Semi Kito ATK 04.11.2007 1/4 finale                      
Martin Dimanovski Jug 03.04.2007     1/4 finale                  
Matej Dodevski Kumanovo 14.04.2008       1/4 finale                

Име презиме КЛУБ година 13.02.2017 13.03.2018 15.04.2018 08.05.2018 20.05.2018 02.06.2017 02.07.2017 28.08.2017 19.09.2017 24.09.2017 10.10.2017 23.10.2017
Mila Gugu~evska Bitola 02.02.2008 2 mesto 1 mesto         1/4 finale   2 mesto 2 mesto 1 mesto 1 mesto
Iva Keckarova Ohrid 01.07.2008 1 mesto 1/2 finale 2 Mesto   1 mesto         1/4 finale 2 mesto 1/2 finale
Jana Bo`inovska Jug 17.08.2007 1/2 finale 1/2 finale 1/4 Finale 1/4 finale 1/2 finale   1/4 finale 1/4 finale 1/4 finale   1/4 finale 1/2 finale
Ana Mitevska Jug 06.11.2007 1/4 finale   1/4 finale 1/2 finale 1/2 finale             1/4 finale
Blagica Lazarova Net 13.12.2007     1/2 finale 1/2 finale 1/4 finale       1/4 finale      
Katja Ivanovska MTP 18.05.2007 1/4 finale 1/4 finale     2 mesto           1/4 finale  
Aleksandra Stefanovi} Ohrid 02.05.2007               1 mesto        
Lusi Atanasova Borec 20.08.2007       2 mesto 1/4 finale             1/4 finale
Neris ]azim Jug 05.04.2007     1/2 finale 1/4 finale         1/4 finale      
Slavjanka Andreev Borec 11.06.2007   1/4 finale 1/4 Finale 1/4 finale 1/4 finale           1/4 finale  
Awa Ostoji} ATK 09.06.2008 1/4 finale     1/4 finale 1/4 finale              
Elena Janeva Crna Reka 16.11.2007   1/4 finale 1/4 finale                  
Sofija Dimeska Prilep 30.09.2007           1/4 finale            
Teona Andova Jug 06.07.2007   1/4 finale                    
мај 2018
Зелен тенис-Неготино-нЕГОТИНО
 

На ден, 18.05.2018 година, во канцелариите на тенискиот клуб Југ-Скопје, со почеток во 11 часот ќе биде извршено извлекување за Зелениот турнир за момчиња и девојчиња до 11 години, кој ќе се одржи на терените на тенискиот клуб Неготино-Неготино, во периодот од 19.05.-21.05.2018 година.

Отвореното првенство на Македонија за јуниори и јуниорки до 18 години, кое требаше да се одржи на терените на Тенискиот клуб Тенниспарк Скопје-Скопје, во периодот од 19.05.-21.05.2018 година,  се откажува поради недоволен број на пријавени учесници.  За турнирот стигнаа пријави само за Срѓан Спасеновски, Елдин Хусеиновиќ и Матеј Арсов.

опис 

 

ЗЕЛЕН ТЕНИС за момчиња и девојчиња до 11 години

 

листа на пријавени

Момчиња

 

девојчиња

 

жребки

Момчиња

девојчиња

 

Распоред за играње

Сабота: 19.05.2018


 

мај 2018
пласман на портокалови турнири-Борец
 
      ZOPM TAA ZOPM ATK OPM FanTen OPM Tumba OPM Borec OPM Jug OPM C.Reka OPM Ohrid OPM TAA